Validera mera

Magnus Hedberg

Åter på Nybrogatan efter en halv Almedalsvecka med allt vad det innebär av intryck. Det avslutande seminariet för egen del arrangerades av Juseks eminenta tidning i samverkan med Naturvetarna.

Temat utgick från att den som lyckas bygga och utnyttja ett kontaktnät står starkare på arbetsmarknaden med baksidan att den med svagare kontaktnät får det tufft. Är kontakterna helt enkelt på väg att tränga ut meriterna? Den Novusmätning som Jusektidningen beställt visar att majoriteten av förbundets medlemmar redan bedömer att kontakter är viktigare än meriter för den som letar jobb. Mätningar som gjorts bekräftar bilden. Enligt Trygghetsrådet förmedlas omkring 60 procent av jobben via kontakter.

Utöver de unga vars arbetsmarknadskontakter naturligen är begränsade fokuserades på ”de introverta” som har svårare att bygga personliga nätverk och hävda sig i mingelsamhället. Allra störst är rimligen utmaningen för utrikes födda. Nationalekonomen Åsa Olli Segendorf pekade på forskning som visar att de visst får jobb – men till lägre lön. Utrikes födda blir kort och gott felmatchade. Hon visade också att anställning i bemanningsföretag sällan leder till fast anknytning på arbetsmarknaden. Hennes slutsats var att vår nätverksfokusering gör att arbetssökandet inte sällan ”bygger på tur”.

Som Jusek påvisat är behovet av validering överhängande. Det kan handla om arbetsprover, handledd praktik och andra metoder där arbetsgivare bättre förstår människors kompetens. Att validera meriter är det mest konkreta sättet för bättre matchning av utrikes födda på den kvalificerade arbetsmarknaden. Av de som fått sina kunskaper formellt testade anser 56 procent att deras jobb passar bra eller mycket bra, jämfört med 37 procent av de som inte testats. Jusek vill se ett nationellt system där kunskaper testas, bedöms och dokumenteras. Det är obegripligt att politiska beslutfattare fortfarande drar frågan i långbänk.

Men det behövs också professionella nätverk och här har Jusek jobbat praktiskt. I våra mentorprogram matchas en invandrad samhällsvetare ihop med en kollega som redan är etablerad på den svenska arbetsmarknaden. Hittills har närmare 500 personer deltagit. Vi ser tydligt att mentorskap ger effekt. Alla deltagare har fått ett nytt nätverk och värdefulla referenser. Ett flertal har fått jobb eller praktik. Mentorskap är ett sätt att visa vilka kunskaper och erfarenheter man har. Det påverkar arbetsmarknadsutfallet positivt och kan ses som en typ av validering.

Linus Zackrisson från MinKarriär underströk grundproblemet att vi lite till mans tenderar rekrytera människor som påminner om oss själva. Företagen måste därför bli bättre på att rekrytera professionellt. Det rör sig inte om raketforskning utan om att inventera behov, upprätta kravprofil och arbetsbeskrivning. Så stimuleras meritokrati och så reduceras förekomsten av subjektiva kriterier och magkänsla. Marie Silfverstolpe från Almega citerade 11 kap. 9 § regeringsformen där det stadgas att avseende endast ska fästas vid sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet vid tillsättning av statliga tjänster. Tänk om en så radikal tanke fick fäste på arbetsmarknaden i stort?