Jusekpolitik på DN:s ledarsida

Magnus Hedberg

Ibland inträffar att man läser en text som man utan tvekan kunde satt sitt eget namn under. Så skedde i måndags då förre riksrevisorn Inga-Britt Ahlenius satt samman en kolumn till Dagens Nyheter med titeln ”Ett förvuxet lekmannavälde”.  Hon menar i all korthet att det är dags att revidera kommunallagen för att – liksom i staten – tydliggöra ansvarsförhållandena mellan politiker och tjänstermän. Vidare att inrätta en extern, oberoende, professionell revision av kommunerna.

Faktum är att Ahlenius vältaligt – med obligatorisk utgångspunkt från Axel Oxenstierna – beskriver det som Jusek framförde vid ett seminarium i Almedalen förra veckan. Vi lanserade då fyra punkter utifrån förbundets nyligen antagna program för en kvalitativ, effektiv och rättssäker offentlig sektor. Genomför en kommunreform för färre kommuner, säkerställ den framtida kompetensförsörjningen i kommunerna, modernisera kommunallagen och tydliggör tjänstemännens roll samt inrätta en professionell och oberoende kommunrevision.

Ahlenius plockar för sin del upp de två sista förslagen. Det förtjänar upprepas att rågången mellan politiker och tjänstemän behöver förtydligas. Av kommunallagen framgår knappast någonting om tjänstemännens roll och samspelet i ansvar och befogenheter med den politiska ledningen. Lika angeläget är behovet av en oberoende och professionell revision. Dagens granskning som leds av partipolitiska revisorer reser frågetecken vad avser ansvarsutkrävandet.

Alla som önskar mer utförlig diskussion och argumentation kring dessa spörsmål rekommenderas varm ta del av den spänstiga Almedalsdebatten i efterhand. Varför inte lägga dussindeckaren åt sidan och med teknikens hjälp låta dig uppfyllas av kvalificerad samhällsdebatt i hängmattan?