Relevanta sommarkurser, en möjlighet som bör vara självklar

Magnus Hedberg

Nu har de allra flesta studenter uppehåll från sina studier på högskolan. Vissa njuter av en lång ledighet, andra skaffar sig viktiga erfarenheter genom ett sommarjobb. Men sommarledigheten utgör även en stressfaktor för de omkring 200 000 studenter som försörjer sig på studiemedel. För dem innebär sommarens studiestopp tre månader utan en tryggad försörjning.

Idag tar 2/3 av alla studenter CSN och minst 150 000 studenter blir av med sitt försörjningsstöd under sommaren. Sedan 2010 har antalet sommarkurser på högskolan minskat med 39 procent och antalet kurser som kan tillgodoräknas i program är försvinnande litet. I enlighet med Saco studentråds senaste rapport är Juseks studerandesektion kritiska mot denna utveckling.

Juseks studerandesektion och Saco studentråd anser att det måste vara möjligt att läsa programrelaterade kurser även under sommaren. Det är dock viktigt att en sådan här förändring är frivillig. Lösningen skulle kunna vara att ge högskolorna ekonomiska incitament för att erbjuda studenterna relevanta kurser under sommarmånaderna också.

Vi menar att alla skulle tjäna på om det var möjligt för flera att läsa relevanta högskolekurser även under sommaren. Studenterna skulle få en tryggad försörjning och ges möjlighet att bli klara med sin examen och därmed komma ut på arbetsmarknaden på kortare tid. Dessutom skulle de ungdomar som är arbetslösa och som redan idag har svårt att hitta okvalificerat arbete under sommaren slippa att konkurrera med 200 000 högskolestudenter om samma jobb.

Nina Khoi, Ordförande Juseks studerandesektion
Johannes Danielsson, Ordförande Saco studentråd