Bättre arbetsmarknads-
anknytning recept för ökad genomströmning

Anna Rohlin Larsson

Helt i linje med önskningar från såväl Saco studentråd som Juseks studerandesektion vill Socialdemokraterna satsa på relevanta sommarkurser vid Sveriges högskolor och universitet. 30 miljoner kronor kommer avsättas i Socialdemokraternas budgetmotion i höst. Satsningen sägs vara ett steg mot ett treterminssystem och bidra till snabbare examen, bättre försörjningsmöjligheter för studenterna under sommaren och en minskad risk att studenterna tränger undan andra unga när de söker sommarjobb. Visst kommer det krävas mer pengar än så för att få snabbare genomströmning, men bra att förslaget lyfts upp på dagordningen igen. Frågan är ju inte ny.  Juseks ordförande Sofia Larsen drev frågan om ett treterminssystem hårt under sin tid som riksdagsledamot.

Hur som är det klokt att fundera över hur studenterna snabbare kan komma ut på arbetsmarknaden. Ingen tjänar på att studenter fastnar utbildning. Relevanta sommarkurser eller ett treterminssystem kan vara en väg dit. En annan  god idé är att förbättra studenternas möjlighet till arbetsmarknadsanknytning under utbildningens gång.

Vi vet att många studenter önskar fler och bättre möjligheter till arbetslivsanknytning under sin tid på högskolan eller universitetet. Juseks undersökningar visar till exempel år efter år att möjligheterna till relevant praktik är alldeles för få. Vi vet dessutom att den arbetslivserfarenhet de allra flesta studenter som också jobbar får idag sällan kan kopplas till de pågående studierna eller deras framtida arbetsliv. Majoriteten av Juseks studentmedlemmar som arbetar vid sidan av studierna har arbetsuppgifter som är långt ifrån studierelevanta.

Danska studier visar att studenter som hade ett studierelevant arbete vid sidan av högskole- eller universitetsstudierna, en så kallad studentmedarbetaranställning, tog examen snabbare än de som inte hade det. De fick också bättre lön och jobb snabbare. Inte så konstigt egentligen. Att få prova på det som för många är slutmålet med en akademisk utbildning – ett spännande arbete – ger naturligtvis mersmak och studiemotivation. Och självförtroendet och erfarenheten som ett arbete kan ge blir viktiga i det fortsatta arbetslivet efter examen.

Att ge studenter möjlighet till relevant praktik eller ett meningsfullt extrajobb kan alltså vara en minst lika god insats för att öka genomströmningen.