Jag lämnar med stolthet och vemod

Louise Adelborg

topp_louise

Tiden går fort när man har roligt. För tolv år sedan steg jag in genom portarna på Nybrogatan 30, Juseks kansli i Stockholm. Jag hade fått tjänsten som vd.

Då hade förbundet 60 000 medlemmar. Idag över 80 000. Det är jag stolt över. För Jusek behövs. Vår röst blir starkare och tillsammans med övriga akademikerförbund har vi kunnat bidra till förändringar som är viktiga för akademiker. Kollektivavtalen är nu mer anpassade för högutbildade än tidigare.

En av de första opinionsbildade insatserna jag gjorde var att skriva en debattartikel om jämställdhet. Att många kvinnor tar ut en större del av föräldraledigheten gör att de missgynnas i karriären. Glädjande är att vi nu i flera avtalsrörelser fått igenom utfyllnad av föräldraförsäkringen. Det är många av våra medlemmar som nu får 90 procent av lönen i sex månader vid föräldraledighet. Eftersom männen ofta tjänar mer än kvinnorna innebär den här förändringen att familjerna inte förlorar så mycket ekonomiskt på ett jämnare uttag. Det är ett steg i rätt riktning.

Det har också blivit tydligt hur viktigt det är för studenterna att få kontakt med näringslivet och till den verklighet som väntar dem efter examen. Det har vi uppmärksammat i flera års tid. Nu kan jag konstatera att många högskolor och universitet har karriärcenter och allt fler studenter har praktik.

Vårt arbete med invandrade akademiker är också något som jag är stolt över. Vi har ett framgångsrikt mentorskapsprogram. Vi vill att fler ska se den resurs som det innebär att ha en examen från ett annat land. Att människor vill flytta till Sverige och arbeta ska vi se som en konkurrensfördel. Det bidrar till vår välfärd.

Nu är det dags för mig att gå vidare i livet. Jag lämnar Jusek den 1 oktober och det är med blandade känslor. Stolthet över det vi har åstadkommit. Vemod över att lämna förbundet och mina kunniga och inspirerande kollegor som gör sitt yttersta för att du som medlem ska vara nöjd. Samtidigt känner jag mig trygg. Jag vet att kollegorna kommer fortsätta att se till våra medlemmars behov och fortsätta arbetet med att utveckla verksamheten.

Bild Louise underskrift

Louise Adelborg