Välkommen översyn av Arbetsförmedlingen

Anna Rohlin Larsson

Äntligen har regeringen fattat galoppen. Arbetsförmedlingen fungerar långt ifrån optimalt. Något annat kan knappast vara kontentan av det pressmeddelande som idag aviserar en bred översyn av Arbetsförmedlingen. En ny arbetsmarknadsminister fick vi dessutom på köpet.

Jusek har länge påtalat bristerna inom Arbetsförmedlingen och samtidigt gett förslag på hur verksamheten kan förbättras. Vad den aviserade översynen kommer att resultera i och hur den ska genomföras återstår att se, men en försiktig optimism kan vi nog kosta på oss. I promemorian skriver nämligen regeringen bland annat att det finns skäl att se över hur stödet kan förbättras till både personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och till personer som står närmare ett jobb.

Just den frågan har Jusek drivit hårt. Idag är Arbetsförmedlingens uppdrag att prioritera de som står längst ifrån arbetsmarknaden. Det är sällan en akademiker. Det medför att vi på Jusek alltför ofta får rapporter från besvikna medlemmar som inte fått det stöd de hade förväntat sig från Arbetsförmedlingen. Därför är dagens besked extra glädjande.