Är du arbetslös eller är du arbetslös?

Anna Rohlin Larsson

Man kan vara arbetslös, och så kan man vara arbetslös. Den ena får hjälp från dag ett, den andra får vänta till den blir långtidsarbetslös. Det tar ungefär ett år.

Jag raljerar naturligtvis. Men tyvärr ligger det ett korn av sanning i ovanstående. Det som skiljer individerna åt är om Arbetsförmedlingen bedömer att de kan få nytt jobb snabbt eller inte. Den som bedöms ha en krokigare väg till det nya jobbet får del av Arbetsförmedlingens verktyg direkt, medan den vars utsikter ser bättre ut väntas klara sig på egen hand. Gott så. Naturligtvis ska störst resurser läggas på de som kan väntas få det tuffast att få nytt jobb. Problemet är bara att verkligheten inte är fullt lika enkel som Arbetsförmedlingens bedömningsinstrument.

Visst är arbetsmarknaden för Juseks medlemsgrupper generellt god. Dessutom har många akademiker ofta har goda förutsättningar att söka arbete på egen hand. Men det betyder inte att de som är arbetssökande inom akademikergruppen alltid har en spikrak väg på arbetsmarknaden. Tydligast är det kanske för våra nyexaminerade.

I fredags kom beslutet om att jobbcoachningen för nya arbetslösa upphör. Det är ytterligare ett bevis på feltänket inom svensk arbetsmarknadspolitik. Att jobba med dem som står närmare arbetsmarknaden ligger helt enkelt inte inom Arbetsförmedlingens uppdrag för närvarande. Det står klart och tydligt i regleringsbrevet till Arbetsförmedlingen och regeringens prioriteringar ger prov på detta gång på gång.

Jusek har längre drivit på för en förmedlingsverksamhet som även fungerar för våra utbildningsgrupper. Det är inte rimligt att endast de som står långt ifrån arbetsmarknaden ska få ta del av en skattefinansierad verksamhet som Arbetsförmedlingen. Att inte satsa på en grupp som med små medel skulle kunna komma snabbare i jobb är resursslöseri. En person som står helt utan stöd löper större risk att förbli i arbetslöshet än en person som får hjälp, oavsett om Arbetsförmedlingen bedömer att vägen till jobb är kort eller lång. Att förkorta tiden som arbetslös är alltid en vinst, både för samhället och för individen.

Arbetslöshet inom en grupp påverkar arbetsmarknaden för andra. Vi vet att många idag är överkvalificerade för de jobb de har. Därför behöver arbetssökande akademiker stöd i att få rätt jobb, inte bara ett jobb vilket som helst. Det skulle frigöra en jobbkedja som gynnar hela arbetsmarknaden.  Nyckeln för att detta ska fungera är dels en a-kassa värd namnet, dels en Arbetsförmedling för alla. I dagsläget fallerar politiken på båda punkter.