Bra där (S) om utländska akademiker!

Josefin Claesson

DN-debatt idag presenterar Socialdemokraternas Mikael Damberg en strategi för att minska arbetslösheten; tillvarata invandrade akademikers kompetens. Detta är en fråga Jusek drivit en längre tid och att den idag var en del av partiledardebatten är en viktig signal till Sveriges alla utländska akademiker som idag saknar ett jobb där de får anvädning för sin utbildning.

Jusek idé, Jusekmodellen, är enkel. Genom att investera i tidiga och individuellt anpassade insatser för utländska akademiker så tillvaratas inte bara för Sverige gratis kompetens. Jobb frigörs samtidigt i andra änden av jobbkjedjan, vilket skapar arbetstillfällen för personer som idag står längre från arbetsmarknaden. Det är glädjande att (S) höjer ambitionsnivån och ser till individen, istället för att ställa grupper mot varandra när investeringarna planeras.

Damberg föreslår ett nationellt och sammanhållet system, där information om hur man kommer in på arbetsmarknaden blir mer överskådlig och enklare att hitta för individen. Därutöver vill man satsa på insatser som gör att individen i en verklig arbetssituation får visa vilka kunskaper man faktiskt har, något som Jusek visat har positiv effekt på arbetsmarknadsetableringen. Dessutom förelsås fler kompletterande utbildningar på högskolenivå, något som kan vara avgörande om den utländska utbildningen behöver kompletteras för att bli gångbar i Sverige. Avslutningsvis vill (S) förbättra matchningen så att arbete och utbildning överensstämmer. Som ett led i detta arbte lyfter man fram vikten av nätverk, bland annat via mentorskapsprogram likt det Jusek driver sedan ett antal år tillbaka.

Jusek välkomnar ett klokt och viktigt förslag som vi hoppas (S) utvecklar och konkretiserar på sikt.