Trams Ullenhag, det du föreslår är trams!

Josefin Claesson

I måndags kom ett pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet och integrationsministern. Nu ska här ställas krav. På att nyanlända invandrare ska ta det jobb de erbjuds, annars dras den såkallade etableringsersättningen in.

Att ställa krav är att bry sig. Att ställa krav är att visa politisk handlingskraft. Att ställa krav är att identifiera ett problem. Och framförallt att lösa det. Sluta flumma och dra av omtänksamhet fram piskan liksom.

Enligt ministern har både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen efterfrågat liknande krav och sanktionsmöjligheter. För att få bukt med problemet att nyanlända invandrare inte tar jobb de erbjuds alltså.

Klart att lite nyfiken blir man ju. Jag blir det i alla fall. Hur stort är det här problemet med nyanlända invandrare som erbjuds jobb som de tackar nej till? Och varför gör de det i så fall? Är det för att de vill förverkliga sig själva, syra grönsaker, åka på retreat och bättra på golfhandikappen kanske? Eller är det för att de hellre såsar runt hemma i morgonrock hela dagarna? Jo, men visst, livet på etableringsersättning är både fett och flärdfullt med sina dryga 300 kronor per arbetsdag.

Frågan infinner sig alltså; vilka belägg finns för att detta överhuvudtaget är ett problem? Det har inte Arbetsmarknadsdepartementet något bra svar på.

En samstämmig opposition kritiserar förslaget. Förutom Sverigedemokraterna då som gillar’t. Men även de med invändningen att det hela blir ett slag i luften eftersom det i dag finns ett överutbud av arbetskraft.

Jag blir bekymrad över lättheten med vilken regeringen rör sig i dessa gyttjiga gränsmarker. För vem, om inte ens SD gör det, känner igen problembeskrivningen att det vimlar av jobberbjudanden för nyanlända invandrare?

De verkliga problemen är att det saknas jobb att överhuvudtaget kunna tacka nej till och att matchningen på arbetsmarknaden inte fungerar som den borde. Så varför inte sträcka på den intellektuella kroppen och se att det är satsningar på en fungerande jobbkedja som skapar utveckling och tillväxt. Utryckt annorlunda behövs en politik med insatser för att högutbildad invandrare ska få jobb i nivå med sin utbildning. En bättre matchning på arbetsmarknaden skulle frigöra jobb längre ner i kedjan, så att även de med lägre utbildning erbjuds jobb.

Jusek har länge föreslagit åtgärder i form av något vi kallar Jusekmodellen och visat att den är verkningsfull för att förbättra arbetsmarknadsetableringen för invandrade akademiker. Sådana satsningar, måhända mindre valtaktiska, skulle faktiskt kunna avhjälpa det riktiga problemet.

Så Erik Ullenhag, sluta disciplinflumma och visa att du vågar vara verkligt handlingskraftig. Jag kräver det.