Ta tillvara invandrares kompetens bättre

Josefin Claesson

Folkpartiet har inlett sitt Landsmöte och i media rapporteras framförallt om nya förslag på jämställdhetsområdet. Men Jusek vill belysa ett annat område som Folkpartiet ansvarar för i regeringen; integrationen. I en debattartikel i VLT skriver Juseks VD Magnus Hedberg till ledamöterna på Landsmötet och uppmanar dem att satsa på följande fyra åtgärder:

● Ett nationellt valideringssystem som testar akademiska kunskaper.

● Yrkesinriktad svenskundervisning.

● Fler professionella nätverk.

● Fler kompletterande utbildningar på högskolan.

Samtidigt rapporterar Ekot om att Riksrevisionen ska granska de så kallade etableringslotsarnas verksamhet. Tanken med reformen var att lotsarna skulle bli en länk mellan nyanlända och det svenska samhället, främst som stöd på vägen till arbete.
– Vi ska granska om verksamheten med etableringslotsar är effektiv och bidrar till att påskynda individens etablering i arbetslivet, säger riksrevisor Claes Norgren i ett pressmeddelande.

Reformen har tidigare kritiserats, bland annat av Jusek, för att inte påverka arbetsmarknadsetableringen på ett, som det var tänkt, positivt sätt. Jusek välkomnar därför granskningen och hoppas att regeringen fortsätter sin ödmjuka inställning till om genomförda reformer haft önskad effekt.