Är pappor oumbärliga på jobbet?

Anna Rohlin Larsson

Är papporna viktigare än mammorna på arbetsmarknaden? Man kan ju undra eftersom att hela 32 procent av männen men bara 3 procent av kvinnorna säger att deras arbetsgivare inte klarar sig utan hen. Och att det är därför föräldraledigheten fördelas så som den gör. Det visar Försäkringskassans senaste rapport. Till och med kvinnorna säger att männens jobb är viktigare.

Jag har svårt att tro att en så stor andel av männen är oumbärliga. Jag tror faktiskt att det är ganska få personer, oaktat kön, som inte är utbytbara. Jag tror tvärtom, att många chefer skulle bli glada om en blivande pappa skulle addera mer ledig tid till det skrala snittet om 3,8 föräldraledighetsmånader. Det möjliggör att ta in en vikarie. En ökad rörlighet som får positiva återverkningar på arbetsmarknaden i stort.

Man skulle så klart kunna argumentera för att resultatet av undersökningen beror på att kvinnor i större utsträckning än män finns inom vården och att de ser sig som ett ”par händer i mängden”. Men man skulle också kunna argumentera för att män vanligtvis är bättre på att ta för sig och marknadsföra sin kompetens, vilket också kan innebära ett större självförtroende. Eller så kan man krasst konstatera att det är lätt att hitta anledningar till att följa det som är kutym i samhället – att män står för den större delen av förvärvsarbetet och kvinnorna för det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Samma mekanism som får 25 procent av undersökningens kvinnor att meddela att anledningen till familjens fördelning av föräldraledigheten var att de ville vara hemma större delen av föräldraledigheten, och då fick partnern ta det som blev över.

Rapporten är en dyster, om än väntad läsning om de konsekvenser den ojämna fördelningen av föräldraledighet får. Och ett viktigt bidrag till att förstå varför arbetsmarknaden ser ut som den gör. Både män och kvinnor är föräldralediga längre än vad de tar föräldrapenning för – kvinnor är i genomsnitt föräldralediga 15,3 månader men tar ut föräldrapenning för 9,5 månader. Män är föräldralediga i 3,8 månader, men tar ut föräldrapenningdagar i 2,2 månader. Det betyder att kvinnor står för ca 80 procent av den betalda och obetalda föräldraledigheten. Dessutom visar forskningsresultaten att fördelningen av föräldraledigheten påverkar fördelningen av både betalt och obetalt arbete. Den förälder som tar det mesta av föräldraledigheten utför också större delen av arbetet hemma och förvärvsarbetar mindre. Sammantaget får detta naturligtvis stora konsekvenser för mäns och kvinnors möjligheter att göra karriär på lika villkor. Detta har vi ett gemensamt ansvar att förändra.