Välkommen regeringssatsning på validering av akademiska kunskaper

Josefin Claesson

Alltför många av Sveriges invandrade akademiker får aldrig chans att arbeta inom det område eller på den nivå de är utbildade för. Ett av de stora problemen för de som har flytt och inte fått med sig sina examensbevis eller diplom är att de inte kan styrka att de har en akademiks utbilning eller arbetserfarenhet för en potentiell arbetsgivare. Jusek har därför länge efterfrågat satsningar på ett nationellt system för validering av akademiska kunskaper, t.ex. genom att låta den arbetssökande under handledning få provjobba och visa vilka kunskaper och erfarenheter man har samt eventuellt, vilka kompletteringsbehov som finns för att bli anställningsbar på den svenska arbetsmarknaden.

Frågan om validering har beretts och utretts på längden och tvären men utan att något egentligt har skett för just invandrade akademiker. Det är kanske inte så konstigt eftersom många akademiska utbildningar är komplexa och svåra, för att inte säga omöjliga, att validera genom ett enkelt arbetsprov. Istället behövs en mer branschnära, nationellt reglerad och komplex validering.

Därför är regeringens 10-miljonerkronorssatsning till Arbetsförmedlingen och Universitets- och högskoleämbetet för en förbättrad validering mycket välkommet. Jusek ser med spänning fram emot att följa det fortsatta arbetet.