Jag lovar att du är feminist

Anna Rohlin Larsson

Tycker du att kvinnor och män ska ha samma villkor och möjligheter i livet? Grattis, då är du feminist. Svårare än så är det inte. Enligt SAOL betyder nämligen feminism: social rörelse för jämställdhet mellan kvinnor och män. Det tror jag att många fler än vi som öppet kallar oss feminister kan skriva under på.

Mitt i den debatt som följt av Belinda Olssons program Fittstim – min kamp känns det viktigt att skriva något om den feminism som jag möter dagligen, facklig feminism och de frågor som vi hanterar på fackförbunden. För oss handlar till exempel om att eliminera osakliga löneskillnader mellan könen, eller att villkoren på en arbetsplats ska gå att kombinera med familjebildning. Ganska långt ifrån den feminism som visades i programmet med andra ord.

Därmed inte sagt att det inte behövs olika typer av feministisk kamp. Att på olika sätt belysa ojämställdhet och ojämlikhet i vårt samhälle tror jag ger positiva återverkningar och stärker feminism och jämställdhetsarbete i stort. Och det är viktigt. För jämställdhet angår både kvinnor och män. Det är inte rimligt att kvinnor tjänar mindre än män trots att de utför samma arbetsuppgifter. Eller att den dubbla arbetsbördan – det betalda och obetalda arbetet – är större för gruppen kvinnor än för gruppen män, vilket blanda annat gör kvinnor sjukare än män. Men lika orimlig är också att den manliga stereotypen leder till en högre självmordsfrekvens bland män och sämre skolresultat bland pojkar.

Med detta i åtanke känns det tråkigt att svt-programmet hittills fokuserat på aspekter av feminism som jag tror relativt få känner igen sig i. Att debattera jämställdhet och feminism är alltid efterlängtat, välbehövligt och välkommet, men jag är rädd att programmet snarare har fått er, som skriver under på definitionen ovan, men som till exempel ryggar för pronomenet hen att än mindre kalla er feminister. Det är naturligt, härligt och bra att det finns så många olika spår inom feminism, men jag skulle önska att vi alla vore bättre på att framhålla det som förenar oss alla – kampen för lika möjligheter för kvinnor och män. Då tror jag att fler skulle våga kalla sig feminist. Kanske till och med du?