Kommunsammanslagningar nödvändiga för att klara välfärden

Camilla Björkman

En stor utmaning som Sverige står inför är att, trots sviktande skatteunderlag behålla god kvalitet i den service som kommunerna erbjuder. Allt fler äldre ska få tillgång till god vård och omsorg samtidigt som förskola och skola ska hålla hög kvalitet. För att klara detta krävs en kommunreform med större och starkare kommuner. Det skriver Magnus Hedberg, Juseks vd på DN-debatt.

Men Lotta Gröning menar att Juseks förslag om att slå ihop små kommuner är ett väntat stolpskott. Men om kommunerna ska lyckas leverera den välfärd och service som efterfrågas krävs en effektiv användning av våra skattemedel. Då behöver vi gemensamt tänka till. Det räcker inte att bara kräva att allt ska vara som det alltid varit.

En stor utmaning för små kommuner är att klara personal- och kompetensförsörjningen på sikt. Genom en stark och professionell organisation skapas bättre förutsättningar för medarbetarna att leverera god samhällsservice till medborgarna. Med rätt person på rätt plats inom den kommunala förvaltningen ökar förutsättningarna för att skattepengarna används väl.

Större och starkare kommuner skulle också underlätta för företag att etablera sig på flera orter och att utvecklingen i hela landet stärks. Sverige behöver ökad rörlighet och större arbetsmarknadsregioner bidrar till detta.

En hel del finns att lära av våra grannländer. Den danska regeringen genomförde för några år sedan en stor kommunreform. Kommunerna reducerades då från 270 till 98. En dansk kommun har i dag i genomsnitt 50 000 invånare. Förutsättningarna ser visserligen olika ut, vi har exempelvis större geografiska avstånd som man behöver ta hänsyn till vid en kommunreform. Men också i Finland har regeringen beslutat att inleda en omfattande kommunreform med målet att minska antalet kommuner.

Trycket att slå ihop kommuner har ökat på senare år och utvecklingen lär accelerera i takt med att redan små kommuner krymper befolkningsmässigt. Också civilminister Stefan Attefall vill se färre kommuner men förlitar sig på att de på frivillig väg ska gå samman för att bli större och starkare. Samma hållning har präglat tidigare regeringar. Men kommunerna kan inte själva lägga det stora pusslet. Regeringen måste leda den utvecklingen. Därför är det hög tid för regeringen att ta initiativ till en genomgripande kommunreform.