Arbetsgivarna bromsar Sveriges tillväxt

Anna Rohlin Larsson

Igår presenterade riksdagens arbetsmarknadsutskott en forskningsrapport om möjligheterna att jobba längre. Resultatet är nedslående. Arbetsgivarna, som minst sagt måste ses som centrala i sammanhanget, är inte med på tåget. Läget kan sammanfattas så här:

 

– Vi behöver jobba längre, säger politikerna.

– Det gör vi gärna, svarar många svenskar.

– Vi är inte intresserade av att anställa äldre, replikerar arbetsgivarna.

 

Förutsättningarna för att kunna jobba längre upp i åldrarna ser naturligtvis olika ut beroende på yrke. Därför är en diskussion om hur vi får ett hållbart arbetsliv, både för den vars utmaningar består av tunga lyft och den som aldrig får en vikarie mycket välkommen. På Jusek tror vi att delar av lösningen stavas flexibilitet. Att, när så är möjligt, själv kunna styra var och när man arbetar kan bidra till minskad stress. Här har vi fackförbund en resa vi behöver göra tillsammans med arbetsgivarna, mot modernare och mer flexibla kollektivavtal.

Många svenskar har som sagt redan ställt in sig på att jobba efter sin 65-årsdag. Enligt en tidigare rapport från AMF Pension är svenskar i ett europeiskt perspektiv till och med ovanligt villiga att arbeta på äldre dagar. Bland Juseks medlemmar svarar 50 procent att de anser att rätten att arbeta kvar bör höjas från dagens 67 år till 69 år. Men vad gör det om arbetsgivarna inte vill anställa?

Politiker och medborgare spelar redan på samma planhalva. Är det inte dags att Sveriges arbetsgivare också sällar sig till samma lag? Allt pekar på att det är en förutsättning för att vi ska klara samhällets utmaningar på sikt.

Related Posts