Ökad lönespridning för Sveriges framtid

Magnus Hedberg

Jusek vill se en ökad lönespridning. Det sticker säkert i ögonen på en del och vissa tycker att det är kontroversiellt. Men vår uppfattning är ganska enkel. Sveriges framtida välfärd bygger på att vi lyckas som kunskapsnation. För det krävs att utbildning lönar sig såväl ekonomiskt som att arbetet är stimulerande. När utbildning lönar sig, vill fler skaffa sig en akademisk examen och när kunskapsnivån höjs gynnar det hela Sverige. Därför måste möjligheterna att göra lönekarriär öka.

Men i dag går utvecklingen åt fel håll. Juseks lönestatistik visar att skillnaderna mellan slutlön och ingångslön för många akademiker har minskat sedan 1990-talet. Det har blivit svårare att göra lönekarriär. Vi anser att det inom fler yrkesgrupper borde finnas en större lönespridning.

Saco har i en studie visat på sambandet mellan hur lönsam en utbildning är och hur hög lönespridningen är inom gruppen. Ekonomer och jurister har alla en relativt hög livslön och samtidigt stor lönespridning. Och det är sannolikt därför som dessa utbildningar är så populära. Studenter vet att det är möjligt att göra en lönekarriär. De vet att ansträngningar lönar sig och att de får ut mer i plånboken ju bättre de blir inom sitt yrke.

Jusek tror på en lönepolitik som utvecklar både medarbetare och verksamhet. För att lönen ska kunna användas som ett kraftfullt styrmedel krävs en verksamhetsnära lönepolitik som är gemensam för hela verksamheten. När medarbetaren tar på sig ett större ansvar eller fler arbetsuppgifter, förbättrar sin arbetsinsats eller gör något annat som utvecklar verksamheten ska det återspeglas i lönekuverten. Bra medarbetare ska ha bra lön. Det är naturligtvis något som även arbetsgivaren tjänar på.

Ytterst gynnar en ökad lönespridning hela Sveriges konkurrenskraft. Att kompetens och resultat lönar sig är avgörande för landets framtid.

vd Jusek