Saco Lönesök – ditt verktyg till en bättre lön

Martin Edrenius

I Juseks medlemsjour förekommer ofta frågan: Vad ska jag begära för lön? På många arbetsplatser inleds såhär års den årliga lönerevisionen.
Förberedelsen inför lönesamtalet är a och o.

Hur kan Sacos Lönesök göra skillnad? Med Sacos Lönesök får du en unik tillgång till Sveriges bästa lönestatistik för akademiker, där kan du:

  • Jämföra din lön med andra kollegor och andra akademiker
  • Studera lönenivån och lönespridningen för olika åldrar, examensår, utbildningar, yrken, befattningar, sektorer och regioner
  • Skräddarsy statistik utifrån ditt behov
  • Studera ingångslöner och löneutveckling för olika yrken
  • Spara eller skriva ut tabeller och diagram.

På Juseks vägnar vill jag rikta ett stort tack till er 58%, som svarade på den senaste löneenkäten. Till er övriga – 42% – det kommer en ny chans i höst – ta den! Bidra till att en redan bra lönestatistik blir ännu bättre och vassare.

Sacos Lönestatistik är användbar i många sammanhang, alltså inte bara vid lönesamtalet. Utan statistiken kan med fördel även användas när du söker nytt jobb, får en ny tjänst eller nya arbetsuppgifter, eller när du väljer eller funderar på att byta yrke.

Sacos Lönesök är en medlemsförmån och du hittar den genom att logga in på jusek.se och under huvudrubriken Lön.

Du är alltid välkommen att ringa medlemsjouren för ytterligare stöd och råd i lönefrågor. Vi finns för dig.

Related Posts