Kvotering nödvändigt för att uppnå jämställda bolagsstyrelser?

Maria Skalin

I höstas arbetade jag på Europaparlamentets jämställdhetsutskott när förslaget om kvotering till bolagsstyrelser röstades igenom där (förslaget stoppas nu av Ministerrådet där flera länders regeringar är emot) . Flera EU-länder, såsom Frankrike och Nederländerna, har dock redan infört lagstiftning på nationell nivå och Tyskland är på gång. I de flesta jämställdhetsfrågor ligger Sverige i framkant internationellt, men inte när det gäller andelen kvinnor i näringslivet. Tvärtom, som Katrine Kielos skriver på Aftonbladet , endast 1,5 procent av höga chefer i Sverige är kvinnor jämfört med 11 procent i USA.

Efter att Svenskt Näringslivs ordförande Jens Spendrup uttalade sig om jämställdhet i bolagsstyrelser har kvoteringsfrågan seglat upp högt på dagordningen i den politiska debatten. Både Anders Borg och Peter Norman har öppnat för kvotering om inte näringslivet på egen hand ser till att andelen kvinnor ökar.

För trots att frågan diskuterats sedan början av 2000-talet och att en kod för bolagsstyrning om att ”en jämn könsfördelning i styrelsen ska eftersträvas” antogs av Kollegiet för svensk bolagsstyrning år 2005 har extremt lite hänt. Andra AP-Fondens Kvinnoindex visar att andelen kvinnor i styrelserna rent av har minskat de senaste två åren. År 2013 var 22,3 procent av börsbolagens styrelser kvinnor, vilket är en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med året innan . I Ekots lördagsintervju fastslog finansminister Borg att lagstiftning om kvotering blir nödvändig om inte näringslivet tar frågan på allvar .

– Det handlar också om att bredda innebörden av kompetens, menade Borg.

Forskning visar att mångfald – det kan gälla såväl ålder, kön och etnicitet-och heterogena grupper i styrelser ger bättre resultat och högre kompetens . Carolina Neurath skriver i Svenska Dagbladet: ”En bra styrelse borde innehålla stor bredd, mångfald, olika erfarenheter, infallsvinklar och bakgrunder. Inte enbart åtta pensionerade (manliga) företagschefer”.

Jag håller med om att kvotering till bolagsstyrelser till stor del är en symbolfråga och att den berör en liten grupp. Men som Karin Forseke, styrelseproffs, lyfte i debatten i SVT:s Agenda , så handlar det om representation och inflytande i stora börsnoterade bolag som vi genom pensionsfonder och privata innehav äger tillsammans. Oavsett hur det uppnås så måste representationen bli mer jämställd, det är en rättvise- och demokratifråga.

Related Posts