Borg är ute och cyklar

gastbloggare

Finansminister Anders Borg gick igår ut med ett förslag på finansieringsåtgärder på uppemot nio miljarder kronor för perioden 2015-2018. Del i åtgärderna är förslaget att regeringen ska sänka bidragsdelen i studiemedlet med 300 kronor per månad, något som istället ersätts med lån. Finansministern menar att studenter, då fribeloppet höjs, nu kan arbeta och tjäna pengar för att ha en god ekonomi.

Jusek betonar i sina studielivspolitiska ställningstaganden vikten av att studiemedlet bör ligga på en nivå som går att leva på. Den aktuella nivån anses av merparten studenter redan vara för låg.

Den sänkta bidragsnivån kommer att, i högre grad än idag, tvinga studenter att skaffa sig ytterligare inkomstkällor. Att utöver heltidsstudier tvingas ägna ett inte obetydligt antal timmar åt en bisyssla som tenderar att stjäla fokus från studierna är ett steg i helt fel riktning. Resurser bör läggas på att öka kvalitén i studierna, och på att skapa goda förutsättningar för studenter att bedriva sina studier – inte på incitament att belåna sig ytterligare och att arbeta under studierna. Förslaget innebär försämrade förutsättningar för studenter.

Att genomföra en minskning av bidragsdelen i studiemedlet kan knappast tolkas på annat sätt än att studenter är en underprioriterad grupp i samhället. Nu är det dags för regeringen vakna och att se studenter som en investering för framtiden!

Nadja Piric Ordförande, Jusek studerandesektion
Emil Lindahl Ledamot, Jusek studerandesektion