Lite för populärt att spara på myndigheterna

Lena Emanuelsson

Såhär i början av valåret har det blivit populärt att föreslå besparingar på myndigheter. Först ut var socialdemokraterna som menade att den statliga sektorn ska jobba ännu smartare än vad den gör i dag   I praktiken innebar deras förslag ytterligare besparingar i den statliga sektorn på 10 miljarder kronor.

Därefter kom regeringen med förslag om att minska uppräkningen av anslaget till myndigheterna. Det kommer att ge en besparing på dryga 1 miljard kronor om året.

Det låter enkelt men riskerar att få stora konsekvenser för hur den statliga sektorn ska klara sitt uppdrag.  Regeringens krav på ökad produktivitet gör att många myndigheter redan i dag får allt svårare att klara sina åtaganden. Och att genom osthyvelprincipen skära ytterligare i verksamheterna är olyckligt.

I en enkätundersökning som Saco-S, akademiker i staten, genomförde 2011bland gene-raldirektörer och andra myndighetschefer framgick det med all önskvärd tydlighet att statens finansieringsmodell innebär stora problem.

Undersökningen visar till exempel att regeringens anslag till löner i den statliga sektorn har ökat med 32 procent sedan 1997. De faktiska lönekostnaderna har under samma pe-riod ökat med närmare 60 procent. Detta glapp om 28 procentenheter har myndigheterna tvingats bära genom effektiviseringar. Det påverkar myndighetschefernas möjligheter att bedriva den verksamhet som regering och riksdag ålagt dem.

Nästan två tredjedelar av generaldirektörerna och myndighetscheferna menade att om nuvarande anslagsmodell kvarstår kommer kvaliteten och kvantiteten i deras verksamheter att minska under de närmaste åren.

Innan man beslutar om besparingar behövs det en systematisk genomlysning av myndigheternas arbete. Det kan finnas effektiviseringar som är möjliga och som kan innebära en besparing. Samtidigt måste myndigheterna vara attraktiva som arbetsgivare för att klara kompetensförsörjningen framöver. Ytterligare minskningar i anslagen riskerar att försämra möjligheten att behålla och rekrytera kvalificerade medarbetare

Lena Emanuelsson Ordförande Saco-S

Related Posts