Offentlig sektor – ta chansen att visa vad ni har att erbjuda!

gastbloggare

Genom det nya centrala kollektivavtal som tecknas mellan Arbetsgivarverket och SACO-S gällande studentmedarbetare skapas ett läge där det kommer att vara enklare än någonsin för offentlig sektor att anställa studentmedarbetare. Nu gäller det bara för arbetsgivarna inom den offentliga sektorn att våga ta steget och faktiskt ta in studentmedarbetare i sina verksamheter.

Att inte ta steget är egentligen inget alternativ.

I en tidigare bland studenter utfört undersökning, initierad av Jusek, framgick att enbart 0,4 % av de aktuella studenterna hade exempelvis en kommun som sin drömarbetsgivare. Resultatet var i stort detsamma gällande alla arbetsgivare inom offentlig sektor.  Samma undersökning visar att det samtidigt pågår ett stort generationsskifte inom just offentlig sektor, där en fjärdedel av alla arbetstagare med akademikertjänster går i pension inom de närmsta tio åren.

Att jobba inom den offentliga sektorn tycks vara något som av många studenter dessvärre anses vara synonymt med något ”grått och tråkigt”, en formulering som jag själv de facto stött på ett flertal gånger under diskussioner med kurskamrater angående kommande yrkesliv. Detta är även något som har en viss tendens att märkas av vid arbetsmarknadsdagar och dylikt på de olika utbildningssätena, där företrädare för offentlig sektor tenderar att försvinna i konkurrensen med privata arbetsgivare.

Denna nästintill allmänna inställning gentemot den offentliga sektorn bland studerande inom Juseks yrkesgrupper tillsammans med ovan nämnda generationsskifte skapar en snudd på omöjlig ekvation som offentlig sektor står inför att lösa under de kommande åren för att kunna säkra upp tillgången på kompetent arbetskraft.

Genom att i sina verksamheter anställa studentmedarbetare har de olika arbetsgivarna inom offentlig sektor en utmärkt möjlighet att förändra denna nära på nidbild som har skapats gällande nämnda sektor som arbetsplats. Utöver de mest påtagliga effekterna som en studentmedarbetare allt som oftast medför i en verksamhet i form av bland annat förstärkt kompetens med uppdaterade kunskaper samt påfyllning vad gäller nya perspektiv och infallsvinklar ger en eller flera studentmedarbetare sett ur ett längre perspektiv ytterligare avanser.

Genom att faktiskt få jobba inom den aktuella sektorn med kvalificerade arbetsuppgifter skapas en tydlig bild över vad den offentliga sektorn har att erbjuda som arbetsgivare, bland annat i form av möjligheten att både påverka samhällsutvecklingen och servicen till medborgarna. En bild som sedan vidareförmedlas av den aktuella studenten till kurskamrater och övrig bekantskapskrets. Under anställningstiden knyts viktiga kontakter som i många fall blir värdefulla både för arbetsgivare och framtida arbetstagare i det läge man befinner sig i en rekryterings- respektive arbetssökandesituation.

Den typen av kontaktskapande når man inte genom pennor och broschyrer.

Så, offentlig sektor – nu, mer än någonsin, har ni chansen att visa vilka ni är och vad ni har att erbjuda!

Vi ser fram emot att lära känna er.

Emil Lindahl Ledamot, sektionsstyrelsen – Jusek studerandesektion