Forskningskommission pekar i rätt riktning

Daniel Lind

Som ett led i Socialdemokraternas mål att Sverige ska ha EUs lägsta arbetslöshet år 2020 lämnade en oberoende forskningskommission igår ett stort antal förslag på DN debatt. Många av förslagen är väl kända och i vissa fall beprövade. I linje med Juseks hållning är den grundläggande ingången att Sverige behöver en välutbildad arbetskraft. Vi är inte så välutbildade som vi ibland utger för oss för att vara och mer utbildning krävs för att komma tillrätta med den höga arbetslösheten. Forskarna visar också att matchningen på svensk arbetsmarknad har försämrats sedan finanskrisen 2008-09; det har blivit allt svårare att matcha de arbetssökandes kompetens med företagens behov. Detta är en fråga som Jusek uppmärksammar – utifrån ett akademikerperspektiv.

Kommissionen vill höja taket i arbetslöshetsförsäkringen. Det är positivt och bidrar till ett bättre försäkringsskydd. Därtill är professor Bertil Holmlund tydlig med att en rimligt generös arbetslöshetsförsäkring kan vara bra för ekonomin; lägre ersättningsnivåer är inte alltid bättre. Från Juseks horisont saknas dock en diskussion om individens rätt att avstå medlemskap i arbetslöshetsförsäkringen. Även för den individ som i dag valt att stå utanför a-kassan har samhället i slutänden ett ansvar för den grundläggande försörjningen.

Forskarna för också en intressant diskussion om det faktum att Riksbanken under lång tid har underskridit inflationsmålet. Detta har resulterat i att uppskattningsvis 40 000 fler är arbetslösa än vad som annars hade varit fallet. Forskarna menar att en väg ur den här extrema låginflationssituationen skulle kunna vara att höja inflationsmålet. Men en annan väg skulle kunna vara att ge Riksbanken, precis som centralbanken i USA, ett tydligare uppdrag att också ta hänsyn till sysselsättning och arbetslöshet. Med den situation vi har bakom oss i Sverige skulle det ha framtvingat större räntesänkningar och därmed resulterat i lägre arbetslöshet. Riksbanken bör överlåta åt andra att komma tillrätta med eventuella fastighetsbubblor.

Related Posts

Då kan budgivningen börja
Att erövra ett språk
Studentuppror i Puerto Rico