Förtroendet för de fackliga organisationerna ökar snabbt

Daniel Lind

Sifo och Medieakademin har sedan 1997 genomfört en årlig undersökning av allmänhetens förtroende för viktiga samhällsinstitutioner.  Särskilt glädjande är att förtroendet för de fackliga organisationerna ökar. Trenden har varit tydlig sedan 2009 och indikerar att förtroendet har ökat med ungefär 35 procent fram till i dag. Knappt någon annan samhällsinstitution kan uppvisa en sådan förbättring på så kort tid.

Detta är ett resultat av ett löpande fackligt förnyelsearbete och bidrar till att öka attraktiviteten av ett fackligt medlemskap bland alltfler. På så sätt säkerställer vi och utvecklar den svenska partsmodellen – att fack och arbetsgivare har huvudansvaret för att reglerna villkoren på arbetsmarknaden. Ett sådant system är ekonomiskt rationellt och till gagn för individens ställning och utveckling i karriären.

I motsats till de fackliga organisationerna är det värt att notera att förtroendet för Arbetsförmedlingen har minskat dramatiskt. Förtroendet har faktiskt mer än halverats på tio år och ligger nu i botten – tillsammans med Sverigedemokraterna, Expressen och Twitter. Förhoppningsvis kan den av regeringen tillsatta utredningen om Arbetsförmedlingens uppdrag och bytet av generaldirektör bidra till att trenden vänder. Det skulle vi alla tjäna på.