Även akademiker behöver arbetsförmedlingen

Magnus Hedberg

Regeringen har nu äntligen presenterat den översyn av arbetsförmedlingen som aviserats sedan länge. Att regeringen inte varit överens om det fortsatta arbetet har varit tydligt. Därför är det glädjande att översynen nu kan komma igång.

Men tyvärr har akademikers behov av Arbetsförmedlingen glömts bort. Arbetslöshet inom en grupp påverkar arbetsmarknaden för andra. Därför räcker det inte att enbart fokusera på dem som har svårast att komma i arbete.

Juseks uppmaning regeringen att särskilt se över följande:

Matchningen. Det kräver stöd till alla arbetssökande. Snabba och effektiva insatser i början av en arbetslöshetsperiod underlättar för den enskilde att få jobb och medför en samhällsekonomisk vinst. Men många nyutexaminerade akademiker vittnar om att de inte får det stöd och den hjälp de behöver från Arbetsförmedlingen, eftersom de inte hör till gruppen som står ”längst ifrån arbetsmarknaden”.

Renodla Arbetsförmedlingens uppdrag. Idag ska Arbetsförmedlingen vara ett stöd till arbetssökande och samtidigt kontrollera att de söker jobb. De ska upphandla kompletterande aktörer och samtidigt utvärdera dem. Dessutom har de fått ansvar för nya stora grupper. Behovet av specialisering inom såväl Arbetsförmedlingen som hos de kompletterande aktörerna är stort.

Använd de kompletterande aktörerna rätt. De kompletterande aktörerna behöver få större möjligheter att välja vilka insatser de anser lämpliga för den arbetssökande. Dagens detaljstyrning måste också minska och utvärdering, ersättningsmodeller och uppföljning måste säkras så att de arbetssökandes valfrihet mellan aktörerna blir reell och faktabaserad. Svensk arbetsmarknad behöver en Arbetsförmedling för fler än de som står längst ifrån arbetsmarknaden

Related Posts