Hot och våld vanligt inom rättsväsendet

Josefin Claesson

Var fjärde medlem har utsatts för våld, hot eller trakasserier de senaste två åren.  Det visar en enkätundersökning som Jusek har gjort bland åklagare, domare, polisanställda och kronofogdar. DN skriver idag om rapporten.

Det är medlemmar inom Åklagarväsendet, Kronofogden, Polisen och Sveriges domstolar som svarat. Resultatet visar att var fjärde medlem blivit utsatt för våld, hot eller trakasserier de senaste två åren. Medlemmar inom Åklagarmyndigheten och Kronofogden är mest utsatta. Inom Kronofogden är det nästan 60 procent som har utsatts för någon form av hot, våld eller trakasserier det senaste två åren. Bland åklagarna är det 33 procent.

–          Inga större förbättringar har skett sedan vår förra undersökning 2011, vilket givetvis är oroande. Vi efterfrågar ytterligare satsningar på bland annat utbildning, psykosocialt stöd och modern säkerhetsteknik, säger Erika Lejnefors, facklig förtroendevald för åklagarna, och fortsätter:

–          Bristande säkerhet inom rättsväsendet är ett hot mot rättssamhället. Därför ska nolltolerans gälla för hot, våld och trakasserier.

Undersökningen visar att en av fem känner sig otrygga i sitt arbete. Inom åklagarväsendet har en förbättring skett de senaste två åren där otryggheten minskat från 42 procent till 26 procent. För övriga yrkeskategorier har ingen större förändring skett i förhållande till undersökningen 2011förutom inom kronofogden där andelen som känner sig trygga minskat.

–          Målet måste vara att ingen ska behöva känna oro eller otrygghet på jobbet. Arbetsmiljön måste tas på stort allvar och den är en viktig faktor för att rättskarriärerna även fortsättningsvis ska vara attraktiva, säger Erika Lejnefors.

Endast var tredje hot och cirka 40 procent av våldet polisanmäls. Frågan diskuteras idag på ett semianrium där representanter från såväl Justiteutskottet som berörda myndigheter medverkar.