Nytt avtal gör det möjligt för fler att bli studentmedarbetare

Maria Skalin

I dag den 1 april träder ett nytt avtal om studentmedarbetare i statlig sektor i kraft. Tidigare i våras tecknade Saco-S, OFR och Arbetsgivarverket för första gången ett centralt kollektivavtal som ska underlätta för studerande på universitets- och högskolenivå att få anställning som studentmedarbetare. Syftet är att locka fler nyexa-minerade att välja en karriär inom den statliga sektorn. Fram till år 2018 kommer staten behöva anställa cirka 160 000 personer och det är personer med akademisk utbildning som efterfrågas mest.

Alltför många studenter tycker att dagens arbetslivskontakter brister under utbildningen. Därför är fler studentmedarbetaranställningar en högprioriterad fråga för Jusek och vi är mycket glada för det nya avtalet som underlättar sådana anställningar.

Det nya avtalet innebär att studenter på teoretiska utbildningar kan anställas för att jobba 10 timmar i veckan på ett kvalificerat och studierelevant jobb, parallellt med heltidsstudierna. Det kan handla om att göra utredningar, statistiska uppgifter eller analyser. Avtalet gäller för den som anställs tidsbegränsat terminsvis under maximalt fyra terminer och bedriver heltidsstudier på högskolenivå. Lönen ska vara individuellt bestämd och baserad på studentens tidigare erfarenhet och arbetsuppgifternas svårighetsgrad.

Idag finns studentmedarbetare bland annat inom Region Skåne och Uppsala kommun, men genom det nya kollektivavtalet hoppas vi att det ska sprida sig även till statlig sektor. Att arbeta som studentmedarbetare kan förhoppningsvis dessutom stärka förmågan att tillgodogöra sig de teoretiska studierna. Kontakten med arbetslivet kan göra studenterna säkrare på att de valt rätt utbildning. Det ger dessutom värdefulla kontakter som gör det enklare att i framtiden få jobb inom det område de har utbildat sig för.

Fördelarna för arbetsgivaren är stora. Arbetsuppgifter som inte hinns med eller som inte är tillräckligt utmanande för de ordinarie medarbetarna kan studentmedarbetare utföra. Samtidigt som de för med sig de nyaste kunskaperna inom sitt område in i organisationen. Arbetsgivaren får möjlighet att visa upp verksamheten och visa på vilka färdigheter som är viktiga just hos dem för nästa generations medarbetare. Arbetsgivarens varumärke stärks bland studenterna och de skapar ett värdefullt nätverk på universiteten och högskolorna.