Lite för populärt att spara på myndigheterna

Magnus Hedberg

Under ett valår som detta har det blivit populärt bland partierna att föreslå besparingar på landets myndigheter. Få saker är enklare än att vilja minska byråkratin, utan att precisera vad man menar. Först ut var socialdemokraterna som föreslog att de tjugo största myndigheterna ska jobba smartare än vad de gör i dag. Det skulle enligt partiet frigöra besparingar på uppåt 10 miljarder kronor. Därefter kom den borgerliga regeringen med förslag om att minska  uppräkningen av anslaget till myndigheterna. Det ger i sin tur en besparing på dryga 1 miljard kronor om året.

Förslag som dessa kan låta lockande men riskerar att få stora konsekvenser för hur  den statliga sektorn ska klara sitt uppdrag. Det finns viktiga verksamheter som redan i dag går på knäna. Att ytterligare minska i deras anslag kommer med all rimlig logik att påverka den service vi som medborgare får på viktiga områden.

Saco-S, den förhandlingskartell inom staten som Jusek är en del av, har visat att nära två av tre generaldirektörer och myndighetschefer konstaterar att med dagens finansieringsmodell så kommer både kvaliteten och kvantiteten i deras verksamheter att minska. Vi talar här om verksamheter som många gånger är av stor betydelse för människors välfärd. Ska Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller rättsväsendets myndigheter leverera mer för mindre pengar så kommer det att påverka medborgarna.

När man från politiskt håll föreslår besparingar vore det därför klädsamt att samtidigt beskriva hur dessa ska gå till. Och innan besparingar genomförs behövs en systematisk genomlysning av myndigheternas arbete. Säkerligen finns på sina håll kloka effektiviseringar. Men om generella och återkommande minskningar i anslagen leder till försämrade möjligheten att behålla och rekrytera kvalificerade medarbetare är ingenting vunnet.

Magnus Hedberg Vd Jusek

Tags:

Related Posts