Sätt det flexibla arbetslivet på den fackliga agendan

Magnus Hedberg

Svensk politik kretsar sedan länge runt principen om arbetslinjen. Det är bra. Karl-Bertil Jonsson brukar om jularna påminna oss om det grundläggande faktum att ”ett väl utfört arbete skänker en inre tillfredsställelse och är den grund varpå samhället vilar”. En avgörande komponent saknas dock i debatten. Om vi ska öka antalet arbetande individer och timmar är det nödvändigt att på allvar börja diskutera hur vi skapar ökad flexibilitet i arbetslivet.

Många småbarnföräldrar stretar med att få tiden att gå ihop. Vissa morgnar tar lite längre tid än andra. Lämningen på förskolan går kanske inte så smidigt som man hoppats. Eller så är det stopp i kollektivtrafiken. Då gäller det att kunna omprioritera. Och många kan det. De är inte bundna av att följa klockan. Det är inte tiden de säljer till sina arbetsgivare, det är kompetensen. Men tyvärr finns fortfarande allt för många arbetsgivare som tror att kontroll och styrning består av att reglera när medarbetaren sitter på kontoret.

Det flexibla arbetslivet måste sättas upp på den politiska och fackliga dagordningen. Om individen får ett större inflytande över när och var man jobbar leder det till nöjdare medarbetare och ökad produktivitet. För många, inte minst breda grupper av tjänstemän och akademiker, underlättas balansen i livet av att ibland kunna jobba hemifrån och möjligheten att läsa jobbmejl i mobilen. Att själv styra hur och var man förlägger sin arbetstid är kanske särkilt viktig för chefer, inte minst för att kombinera karriär och familj.

Självklart finns en del praktiska problem och potentiella hot förbundna med ett mer flexibelt arbetsliv. Att arbeta flexibelt är inte detsamma som att arbeta jämt. För att arbetslivet ska fungera väl krävs moderna kollektivavtal som tar hänsyn till individuella önskningar och möjligheter för den enskilde att själv styra sitt arbete. Och det krävs framförallt en ny typ av chefs- och ledarskap med fokus på att sätta upp tydliga mål och gränser för arbetet.

Men faktum kvarstår. Arbetslivet har förändrats och kommer fortsätta att förändras. Dagens teknik gör att gränsen mellan arbete och fritid suddas ut. Det kan leda till att en del får svårt att koppla bort jobbet under ledigheterna, med ökad stress som följd. Men med rätt förutsättningar innebär det betydande fördelar. Både medarbetare och arbetsgivare blir vinnare när flexibiliteten hanteras klokt.

Magnus Hedberg

Vd Jusek