Stort intresse för föräldraförsäkringen

Magnus Hedberg

Intresset var stort när Jusek presenterade förslag till en reformerad föräldraförsäkring. Det glädjer mig. Karriär på lika villkor för kvinnor och män är en av Juseks hjärtefrågor.

Juseks lönestatistik visar att män fortfarande tjänar drygt13 procent mer än kvinnor. De oförklarliga löneskillnaderna ger män nästan sex procent mer i lönekuvertet. Under ett helt arbetsliv tjänar männen 2,9 miljoner kronor mer än kvinnorna. Och detta trots att både kvinnor och män är akademiker och inte återfinns i traditionella låglöneyrken.

Vår lönestatistik visar dessutom att löneskillnadernamellan män och kvinnor ökar fram till 40-44 års ålder, det vill säga under den period då många bildar familj.

Jusek är förbundet för solidariska individualister. Vi trorpå individens kraft och möjligheter att påverka den egna situationen. Därför måste det finnas en stor flexibilitet i de valmöjligheter som erbjuds. Den svenska föräldraförsäkringen är en av världens mest generösa och flexibla. Det ska vi vara stolta över.

Men föräldraförsäkringens utformning är aldrig neutral utan påverkar den enskildes val. Jusek har därför föreslagit en reformerad föräldraförsäkring.

Vi vill vara en konstruktiv röst i den debatt som rör upp många känslor. Och själv tycker jag att vi har landat i ett balanserat förslag.Vi vill tydliggöra att föräldrapenningdagarna fördelas lika mellan föräldrarna. Genom att vara explicit med att hälften av dagarna är vikta för vardera föräldern finns stora möjligheter att förändra arbetsgivares förväntningar och föräldrars faktiska uttag.Det ska vara fortsatt möjligtatt överlåta dagar till den andra föräldern, 90 dagar på sjukpenning-och grundnivån och 30 dagar på lägstanivån. Inräknat dagens 60 reserverade dagar blir det 3,5 månader som inte är överlåtningsbara i vårt förslag.Detta är vårt bidrag iden angelägna frågan omkarriär på lika villkor förkvinnor och män.

Magnus Hedberg

Vd
Jusek