Nu tävlar partierna i jämställdhet

Maria Skalin

Efter att ha tillbringat de senaste dagarna på Nordiskt forum i Malmö är jag upplyft av alla jämställdhetsdiskussioner och flera besked från våra makthavare. Det är glädjande att jämställdhet och feminism lyfts upp på den politiska dagordningen och nu blir en valfråga. Men som slogan för Nordiskt forum säger, det är tid för ”less conversation and more action on women’s rights”.

Framgångarna för Feministiskt initiativ i EU-valet – och återkommande opinionsmätningar – har fått andra partier att vakna inför riksdagsvalet i höst. Jämställdhet är en viktig fråga för många väljare och detta kan inte förbises av de etablerade partierna.

Miljöpartiet lyfte, på sin kongress i slutet av maj, upp feminism som ett av fyra prioriterade områden inför valet i höst. Inte svårt att tolka detta som en konsekvens av F!:s framgångar.

Förra veckan – i samband med Nordiskt Forum – presenterade Socialdemokraterna en handlingsplan med 15 punkter för jämställdhet som ska genomföras under första året i eventuell regeringsställning. Det handlar bland annat om årliga lönekartläggningar, stopp för staplade visstidsanställningar och rätt till heltid via kollektivavtal i offentlig sektor. Socialdemokraterna avser också ”under det första året fatta beslut om avgörande steg som för oss närmare målen om jämn fördelning av föräldraförsäkringen”. Det är vaga formuleringar som inte säger något om hur en jämnare fördelning ska uppnås. Stefan Löfven vågar inte sätta ner foten kring ytterligare reserverade månader.

-”Jag vet att många föräldrar tycker att det är deras beslut”, sade Löfven under Nordiskt Forum i Malmö.

Anders Borg kontrade med en debattartikel om ”feminismens fem viktigaste steg” som lyfte Moderaternas politik om överskottsmål (!), jobbskatteavdrag och RUT som viktiga för ökad jämställdhet. Om föräldraförsäkringen säger Borg bara: ”Det är dags att utformningen av föräldraförsäkringen och dess konsekvenser för arbetsmarknaden diskuteras på allvar”.

Föräldrars beslut styrs inte bara av den egna viljan utan av omgivningens förväntningar. Det ojämna uttaget av föräldraledighet leder till olika förutsättningar för kvinnor och män på arbetsmarknaden. Jusek vill se en föräldraförsäkring som tydliggör att föräldrapenningdagarna fördelas lika mellan föräldrarna. Det ska vara fortsatt möjligt att överlåta dagar men vårt förslag innebär att totalt 3,5 månader är knutna till respektive förälder.

I Almedalen arrangerar Jusek ett seminarium om detta och har bjudit in Moderaternas jämställdhetspolitiska talesperson Hillevi Engström och Socialdemokraternas dito Ylva Johansson för att få tydliga besked från dem i denna viktiga fråga.