Studentmedarbetare – en väg till ett kvalificerat arbete

gastbloggare

Jag har tidigare under våren skrivit om vikten för offentlig sektor att ta alla chanser att marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare. I en tidigare undersökning har exempelvis framkommit att enbart 0,4% av de tillfrågade studenterna betraktade den kommunala sektorn som sin drömarbetsgivare.

I nämnda blogginlägg diskuterades även den möjlighet till effektiv marknadsföring gentemot blivande yrkesverksamma som ges genom att ta in studentmedarbetare i sina respektive verksamheter, där dessa själva får uppleva hur det är att arbeta hos den aktuella arbetsgivaren och kanske får revidera sina fördomar om en arbetsgivare som tidigare betraktas som ”grå och tråkig” eller dylikt. I vilken utsträckning arbetsgivare de facto har tagit tillvara på denna möjlighet får vara osagt i detta sammanhang.

Ett viktigt steg för att möjliggöra denna typ av anställningar i än högre utsträckning än idag togs i och med att ett kollektivavtal gällande studentmedarbetare tecknades mellan Arbetsgivarverket och SACO-S tidigare i år. Avtalet möjliggör för studentmedarbetare att arbeta inom statlig verksamhet med en omfattning av tio timmar och under en period av maximalt fyra terminer. I skrivande stund pågår även centrala förhandlingar gällande studentmedarbetare inom kommunal sektor.

Ännu återstår dock många arbetsgivare, där studenter inom Juseks yrkesgrupper kommer att vara yrkesaktiva, som ännu inte omfattas av något avtal angående studentmedarbetare. Detta stoppar den utveckling som rimligtvis måste ske ur rekryteringssynpunkt, där arbetsgivare får tillfälle att på ett tidigt stadium knyta kontakt med blivande yrkesverksamma, genom att antalet studentmedarbetare på den svenska arbetsmarknaden ökar.

Hur intresset för att teckna dessa avtal ska ökas och hur dessa avtal ska utformas för att överbrygga de svårigheter som finns med denna typ av anställningar är två av de frågor som kommer att behandlas under ett av Jusek arrangerat seminarium i Almedalen. I diskussionen medverkar Edward Hamilton (Svenskt näringsliv), Kristin Öster (Saco Studentråd), Agneta Jöhnk (SKL), Susanne Svensson, (Fastigo) samt Magnus Hedberg, (Jusek)

Emil Lindahl

Ledamot, sektionsstyrelsen – Jusek studerandesektion

Läs även på jusek.se Nytt-avtal-ger-studenter-en-fot-in-pa-arbetsmarknaden