Vi behöver införa fler skyddsnivåer

Magnus Hedberg

Almedalsveckan står för dörren. Under intensiva dagar samlas beslutsfattare, opinionsbildare, journalister och representanter för civilsamhälle och näringsliv på Rosornas ö.

Medan somliga ämnen konstrueras av pr-specialister för maximal uppmärksamhet under Visbyvistelsen kvarstår andra långt efter att semestern inträtt. Typexemplet på det senare är hotet mot rättssamhällets stöttepelare. På senare år har uppmärksammats att allt fler drar sig för att vittna i våra domstolar. Mindre känd är situationen för många som arbetar inom rättsväsendet. En nyligen genomförd enkätundersökning visar att var fjärde åklagare, domare, kronofogde eller polisanställd har utsatts för våld, hot eller trakasserier de senaste två åren. Dessvärre är problemet inte marginellt. Inom Kronofogden har närmare 60 procent av de tillfrågade drabbats. Bland åklagarna 33 procent. Undersökningen visar att var femte känner otrygghet i arbetet.

Självklart ska nolltolerans gälla för våld, hot och trakasserier. Arbets­miljön måste tas på största allvar om rättsväsendets yrken ska vara fortsatt attraktiva. För att lyckas krävs en aktiv och långsiktig kombination av utbildning, psykosocialt stöd och säkerhetsteknik.

Många hot och kränkningar sker på internet. Med en knapptryckning kan man ta reda på en persons adress och familjerelationer. Det krävs inte mycket för att kartlägga en persons hela liv. Vi vet att rena hatkampanjer har förekommit mot enskilda åklagare och domare – där även familjen dragits in. Var femte åklagare lever därför med skyddade personuppgifter.

I dag är skyddad identitet enda möjligheten att som privatperson påverka den sökbara informationen om personliga förhållanden. Regeringen bör utreda en mindre ingripande variant av skyddade personuppgifter med en tillräcklig skyddsnivå för de allra flesta åklagare som inte påverkar hela livet. Skyddade personuppgifter i dess nuvarande form kunde då reserveras för dem som verkligen behöver skydd.

Det är hög tid för konkreta åtgärder så att rättssamhällets stöttepelare ges största möjliga trygghet i sitt arbete.