Ny SIFO-undersökning visar stor okunskap om föräldraförsäkringen

Maria Skalin

Måndag 4 augusti publicerade Expressen vår debattartikel om okunskapen kring föräldraförsäkringen och att det är dags för fler reserverade månader.

Det har varit möjligt att dela lika på föräldraförsäkringen allt sedan införandet 1974.  Ändå tror var tredje svensk att mamman har rätt till fler dagar än pappan. Okunskapen kring föräldraförsäkringen är stor även bland unga, var fjärde ung person mellan 18-29 år tror felaktigt att mamman har rätt till fler dagar med föräldrapenning än pappan. Det visar en färsk undersökning som Sifo genomfört på uppdrag av oss. Det är sannolikt det lite slarviga uttrycket ”pappamånader” som felaktigt får många att tro att män endast har rätt till dessa två öronmärkta månader.

Denna stora okunskap återspeglas i – och påverkar – uttaget av föräldraledighet. Kvinnor står för 75 procent av uttaget av föräldrapenningdagarna, män således endast för 25 procent. Och trots att pappors uttag ökar något varje år skulle det med dagens takt ta 40 år innan uttaget blir jämställt.

Den nya Sifoundersökningen visar även att en stor majoritet, 63 procent, tycker att det är viktigt att män och kvinnor delar mer lika på föräldraledigheten. Bland unga kvinnor 18-29 år anser 73 procent, det vill säga nästan tre av fyra, att detta är viktigt. Bland unga män är andelen 62 procent.

Jusek vill ha en arbetsmarknad där kvinnor och män ges samma förutsättningar att göra karriär på lika villkor, men också ges förutsättningar för föräldraskap på lika villkor. Det är därför hög tid för en mer jämställd föräldraförsäkring, vilket både kräver bättre kunskap och fler öronmärkta månader.

För det första bör det tydliggöras att redan i dag är utgångspunkten för föräldraförsäkringen att hälften av dagarna tillhör respektive förälder.

Regeringen bör återinföra Försäkringskassans uppdrag att verka för och informera om fördelarna med ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Föräldrar behöver få tydlig och faktabaserad information om hur ekonomi och pension påverkas av hur föräldraledigheten fördelas.

För det andra vill Jusek att ytterligare 45 föräldrapenningdagar, utöver de nuvarande 60, viks åt respektive förälder.

Införandet av de två första öronmärkta månaderna har ökat mäns uttag av föräldraledighet. Skälet är att lagstiftning och utformningen av våra socialförsäkringssystem påverkar människors beteende. Nu är det dags att ta nästa steg och utöka perioden.

Försäkringen behöver också vara mer flexibel för att anpassas till olika individers situation. Med Juseks förslag ska det vara möjligt att överlåta dagar till andra närstående, inte enbart den andra föräldern. Föräldrapenning ska kunna tas ut även efter att barnet är över 12 år.

Det är glädjande att en mer jämställd föräldraförsäkring är högt upp på den politiska dagordningen. Som vår nya undersökning visar, anser en stor majoritet att det är viktigt att kvinnor och män delar mer lika på föräldraledigheten. Våra politiker bör visa ledarskap, gå från ord till handling och fatta de nödvändiga besluten.

 

Magnus Hedberg,

vd Jusek

Maria Skalin,

projektledare Jusek