Ett förbund med starkare röst i den offentliga debatten

Magnus Hedberg

Om drygt en vecka är det val i Sverige. För mig är valdagen en högtidsdag. Att i praktisk handling få vara med och bestämma sitt lands framtid är något som människor runtom i världen riskerar livet för.

Även för Jusek är valet viktigt. Vi är partipolitiskt obundna. Vi lägger oss inte i om det är en höger- eller vänsterregering. Men däremot lägger vi oss i sakfrågorna. Vår grundläggande värdering är allas möjlighet att nå sin fulla potential, oavsett vem man är och vad man har för bakgrund. Vi tror på individens kraft och vill se lösningar med utrymme för individuella önskemål. Jag har tidigare kallat hållningen för solidarisk individualism.

I enlighet med besluten på senaste fullmäktige jobbar vi för att bli en starkare röst i den offentliga debatten. På senare tid har vårt förslag till mer en individualiserad föräldraförsäkring genererat stort medialt intresse. Detsamma gäller vårt arbete för karriär på lika villkor för invandrarakademiker. För att nå bred framgång med politisk påverkan har förbundet för första gången tagit fram en valplattform. I den beskrivs vilka frågor som är viktiga för förbundets medlemmar. Den är en handfast stöd i arbetet med att göra Juseks röst hörd.

Jusek vill vara en konstruktiv, nytänkande och professionell aktör på arbetsmarknaden. Våra medlemmar är kompetenta men måste ges rätt förutsättningar för att kunna utvecklas och bidra. Vi har därför tagit fram politiska ställningstagande kring bland annat utbildning, kompetensförsörjning och en politik för en smart arbetsmarknad.

Vi vet att globaliseringen ställer Sverige inför nya utmaningar. Det gäller att rusta oss för att förbli konkurrenskraftiga och säkra framtidens tillväxt och välfärd. Jusek menar att det är kunskap och innovationskraft som utgör Sveriges framtid. Idag satsas mycket pengar på utbildning och forskning inom teknik, naturvetenskap och medicin. Det är bra men tillväxt, jobb och välfärd skapas också genom sociala innovationer och utveckling i såväl offentlig som privat sektor. Därför behöver Sverige satsa mer på utbildning och forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

På www.jusek.se kan du läsa mer om vårt arbete med valplattformen. Vi ses vid valurnorna!