Förebygg hot och våld – det lönar sig

Magnus Hedberg

Många statsanställda utsätts för hot och våld på sitt jobb. Nu senast presenterade en undersökning från Saco-S, akademiker i staten, nedslående uppgifter om att var tionde arbetsförmedlare utsatts det senaste året. Saco-S på Arbetsförmedlingen, som Jusek är en del av, berättar om arbetssökande som skallar personal, chefer som attackeras i hemmet, om återkommande trakasserier via mejl och sociala medier.

Trots de negativa nyheterna är det bra att diskussionen blir offentlig, det har vi på Jusek erfarenhet av. Våra medlemmar inom rättsväsendet kan vittna om hot, våld och trakasserier men också om att åtgärder ger effekt. Till exempel har våra förtroendevalda inom Åklagarmyndigheten fört konstruktiva samtal med myndighetsledningen. Där har det förebyggande arbetet prioriterats och medarbetarna upplever arbetsplatsen som tryggare än tidigare enligt våra undersökningar. Det går att åstadkomma resultat, om man väljer att jobba aktivt med frågan. Arbetsgivarna har en central roll för att förebygga risksituationer och att ge bästa möjliga stöd när någon medarbetare utsätts.

Partsrådet, en ideell organisation som ägs av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationen inom den statliga sektorn, har ett särskilt uppdrag att arbeta förebyggande mot hot och våld. De genomför utbildningar och har gett ut en handbok för myndigheter om att förebygga trakasserier, hot, våld och korruption som varmt kan rekommenderas.

Känner du oro över arbetsmiljön på din arbetsplats ska du naturligtvis tala med din chef. Du kan också ringa oss på Jusek. Våra ombudsmän kan arbetsmiljöfrågor väl. De kan ge handfasta tips och råd. Här gäller nolltolerans. Ingen ska behöva känna rädsla för att bli hotad, trakasserad eller utsatt för våld.

Tags: