Studentmedarbetare en modern nyhet på arbetsmarknaden

Magnus Hedberg

Nu har den första studentmedarbetaren anställts i privat sektor. En ekonomistuderande har börjat på fastighetsbolaget Diös i Östersund. Detta är förstås glädjande. Jusek har arbetat länge för studentmedarbetarskap, nu senast inom den privata sektorn. Vi var ett av de förbund som skrev ett avtal Fastigo, inom fastighetsbranschen.

Innan semestern skrev Saco-S ett studentmedarbetaravtal inom staten, där Jusek var en drivande part. Men vad gör egentligen en studentmedarbetare? Som ung akademiker inom staten kan det till exempel handla om att genomföra utredningar och utvärderingar, sammanställa och analysera information och statistik. Det är också ett sätt för studenterna att testa sina teoretiska kunskaper i praktiken. Arbetet omfattar max 10 timmar i veckan.

Den statliga sektorn kommer att behöva anställa många unga akademiker. Generationsväxlingen och kravet på ökad kompetens gör att staten måste anstränga sig för att vara en attraktiv arbetsgivare. Genom det nya avtalet kommer fler nyexaminerade att få upp ögonen för de intressanta jobb som finns inom staten, nu och i framtiden. Även inom den kommunala sektorn pågår förhandlingar där Jusek också arbetar för ett nytt avtal om studentmedarbetare, via AkademikerAlliansen.

Allt detta understryker det faktum att Jusek har tänkt rätt i arbetet med att teckna moderna avtal på arbetsmarknaden, som alla parter tjänar på. Tänk att få kombinera studier med att få relevant arbetslivserfarenhet och kontakter som kan vara avgörande när man söker sitt första jobb. Du får en fot på arbetsmarknaden redan när du pluggar! Studentmedarbetaravtal matchar alltså studenters kompetens med arbetsgivarnas behov – under schyssta villkor som passar studenternas situation. Avtalet begränsar arbetsinsatsen, i fastighetsbranschen handlar det om maximalt 15 timmar per vecka. Som studentmedarbetare har man samma rättigheter till sjuklön och möjligheter att stanna hemma med sjukt barn som vid en vanlig anställning. Det gäller endast studerande på universitet och högskola och endast under terminstid.

Vad tjänar då företagen eller myndigheterna på detta?
Avtalen matchar företagens behov av personal. Olika branscher och myndigheter kan visa vilka spännande jobb det finns för studenter hos just dem. Särskilt med tanke på den generationsväxling som många arbetsplatser står inför. Genom att ta del av unga akademikers kunskaper kan dessa arbetsplatser utvecklas, genom nya idéer och initiativ av unga ambitiösa människor.

Det är inte utan att jag känner stolthet över vårt arbete med avtal som skapar vinn-vinn-situationer på arbetsmarknaden.