Glädjande att nya arbetsmarknadsministern lyfter Juseks frågor

Daniel Lind

I lördags var nya arbetsmarknadsministern Ylva Johansson gäst hos Ekots lördagsintervju. En stor del av intervjun handlade om ungdomar utan gymnasieutbildning, men arbetsmarknadsministern var också tydlig med att en bättre fungerande matchning på arbetsmarknaden förutsätter att Arbetsförmedlingens stöd till arbetslösa akademiker förbättras. En bättre matchning i den här riktningen skapar fler jobb, ökar värdeskapandet och stärker Sveriges konkurrenskraft.

För Jusek är det därför centralt att Arbetsförmedlingens uppdrag ses över. Snabba och effektiva insatser i början av en arbetslöshetsperiod underlättar för den enskilde att få jobb och skulle medföra en samhällsekonomisk vinst. Men många nyutexaminerade akademiker vittnar om att de inte får det stöd och den hjälp de behöver från Arbetsförmedlingen eftersom de inte hör till gruppen som står ”längst ifrån arbetsmarknaden”. Arbetslöshet inom en grupp påverkar arbetsmarknaden för andra. Därför räcker det inte att enbart fokusera på dem som har svårast att komma i arbete.

Men samtidigt som Arbetsförmedlingen även bör rikta sig mot akademiker måste organisationen renodlas.  Genom att renodla Arbetsförmedlingens uppdrag kan resurserna användas mer effektivt. Idag ska Arbetsförmedlingen vara ett stöd till arbetssökande och samtidigt kontrollera att de söker jobb. De ska också upphandla kompletterande aktörer och samtidigt utvärdera dem.  Dessutom har de ansvar för nya stora grupper. Behovet av specialisering inom såväl Arbetsförmedlingen som hos de kompletterande aktörerna är stort.

De kompletterande aktörerna är många gånger en outnyttjad resurs – de behöver användas på rätt sätt. Bland annat behöver de få större möjligheter att välja vilka insatser de anser lämpliga för de arbetssökande. Dagens detaljstyrning måste minska och utvärdering, ersättningsmodeller och uppföljning måste säkras så att de arbetssökandes valfrihet mellan aktörerna blir reell och faktabaserad.

Lyssna till Ekots lördagsintervju