Lönesamtal – för jämställda löner

Magnus Hedberg

En färsk studie från Saco bekräftar det vi redan vet – de som har lönesamtal med sin chef är vinnare på arbetsmarknaden. De får i genomsnitt 4 000 kronor mer i plånboken per år jämfört med dem som inte har lönesamtal. Det är framför allt kvinnor som tjänar på att ha lönesamtal. Saco visar att lönesamtalsmodellen är ett verkningsfullt verktyg för att minska lönegapet mellan kvinnor och män.

Enligt Sacos ekonomer är det särskilt gynnsamt för kvinnor att ha lönesamtal eftersom chefen då blir tvungen att ta ställning till den enskilda individens prestationer, karriärplaner och motivera hennes lön. På så vis kan lönesamtalet bidra till att bryta invanda mönster på arbetsmarknaden och aktivt bidra till det vi på Jusek länge arbetat för – karriär på lika villkor.

Jusek har egna dystra siffror som pekar på att fler åtgärder krävs. Bland förbundets medlemmar tjänar män 13,4 procent mer än kvinnor. 5,7 procentenheter utgör oförklarade löneskillnader. Vår lönestatistik visar svart på vitt att män i genomsnitt tjänar 2,9 miljoner kronor mer än kvinnor under ett yrkesliv.

Att ha lönesamtal med sin chef är alltså ett viktigt verktyg, men det finns fler för att minska de rent könsrelaterade löneskillnaderna. Skillnaderna ökar framför allt under den period som många bildar familj. En förändrad föräldraförsäkring är därför ett annat verktyg för att skapa en jämställd arbetsmarknad.

Jusek påverkar politiker att förändra föräldraförsäkringen och arbetsgivare att förbättra de lokala löneprocesserna. Vi har arbetat länge för att lön måste sättas utifrån prestation och inte kön. Det är en viktig pusselbit för ett jämställt arbetsliv. Och vi vinner gehör.

Allt fler har lönesamtal med sina chefer och regeringen har aviserat en reformerad föräldraförsäkring. Jusek gör skillnad för jämställdheten på arbetsmarknaden.

Tags: