Jusek-BINGO till Ylva Johansson!

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson dök i förrgår upp i en debatt i SVTs Agenda med anledning av att Migrationsverket skrivit upp sin prognos för antalet asylsökande som kommer att komma till Sverige de närmaste åren.

Ministerns första stilpoäng plockar hon då hon inleder med att poängtera att väldigt många av dem som invandrar till Sverige har en högre utbildning och att denna för ofta slösas bort i Sverige. Det faktum att många nyanlända med väldigt lite, men rätt sorts, stöd kan ta hand om sig själva glöms ibland bort i diskussionen om hur alla som kommer hit ska ”tas omhand”.

Efter denna positiva början leker jag Bingo med det vi kallar Jusekmodellen och kan konstatera att hon nämner alla de åtgärder vi drivit länge för att få invandrade akademiker i ett arbete som motsvarar deras kompetens.

Jusekmodellen innebär i korthet:

  • Individanpassad och intensiv svenskutbildning. Tidiga och individuellt anpassade insatser som yrkesinriktad svenskundervisning ökar möjligheterna till relevanta jobb.
  • Bättre tillgång till professionella nätverk. Genom att satsa på mentorskapsprogram, till exempel liknande det som Jusek driver sedan ett antal år, skapas värde-fulla kontaktnät och erfarenhetsutbyte som påskyndar arbetsmarknadsetableringen.
  • Ett nationellt system för validering av akademiska kunskaper. Juseks undersökningar visar att de personer som fått sina akademiska kunskaper formellt testade – till exempel genom arbetsprover eller handledd praktik – har ett bättre utfall på den kvalificerade arbetsmarknaden.
  • Fler kompletterande utbildningar på högskolenivå. För att skapa konkurrens på lika villkor behöver ibland personer med utländsk examen komplettera med kunskaper som är specifika för Sverige.

På ett par minuter nämnde ministern alla punkter ovan som framtida politik. Så grattis, Ylva Johansson, det ger dig BINGO på Jusekmodellen!

 

P.S. Tack för marknadsföringen! Säg till om du behöver mer arbetsmarknadspolitik, vi har lite till att ge här.