Kvalitet i utbildningen viktig för 2015

Magnus Hedberg

Inom kort lämnar vi ett händelserikt år bakom oss. För Juseks del var 2014 framgångsrikt. Vi har vässat medlemsnyttan, fortsätter växa i antal medlemmar och har under året nått ut i flera frågor som ligger oss varmt om hjärtat. Till exempel har vi länge satt strålkastarljuset på Sveriges invandrade akademiker och visat att deras kompetens sällan tas till vara. Nu tycks bollen ha satts i rullning med politiska förslag, inte minst när det gäller bättre
validering av akademiska kunskaper.

Men det finns också frågor där vi måste nå längre. En strategisk sådan handlar om kvaliteten i den högre utbildningen. Kunskap är vårt främsta konkurrensmedel i en globaliserad värld. Det var genom kunskap och bildning som Sverige en gång lyftes ur trångsynthet och fattigdom till ett av världens mest upplysta och konkurrenskraftiga samhällen.

Framgångsbilderna är många. På universiteten i Uppsala, Lund och Linköping studerar nu lika många som på Sveriges samtliga lärosäten år 1970. Idag finns fler doktorander än vad det fanns gymnasister för sextio år sedan. Den konsekventa utbyggnaden av högre utbildning är efterkrigstidens kanske viktigaste och mest lyckade politiska reform.

Trots detta kunde utgångsläget för den högre utbildningen vara bättre. Somliga beräkningar visar att anslagen till grundutbildningar gröpts ur med nästan sju miljarder kronor jämfört med nivån för tjugo år sedan. Urholkningen av resurser har slagit hårt mot kvaliteten i många utbildningar, inte minst de samhällsvetenskapliga.
Resultatet är alldeles för få undervisningstimmar. En del kurser har endast fem timmars undervisningstid per vecka. Under de kommande åren krävs tydliga satsningar på ökad kvalitet i den högre utbildningen. Om detta kommer Jusek att påminna.