Mer undervisning för ökad utbildningskvalitet

gastbloggare

Det talas ofta om att vi nu lever i en kunskapsekonomi. Kunskap anses vara svaret på många av arbetsmarknadens problem. Vi unga tar till oss. Vi utbildar oss för att möta framtidens arbetsmarknad. Men vad möter vi i den högre utbildningen?

Många av oss som läser samhällsvetenskapliga ämnen möter mängder av text och en ganska strukturlös vardag utan någon plats för att möta andra studenter. För fem år sedan gjorde Jusek den första nationella undersökningen om undervisningstid. Studenter på samhällsvetenskapliga utbildningar hade då i genomsnitt åtta timmars lärarledd tid i veckan. Sedan dess har Jusek drivit frågan om mer lärarledd tid för studenter inom samhällsvetenskap och humaniora, detta som ett led i att höja kvaliteten i den högre utbildningen. Därför har det varit glädjande att se att även politiker sedan några år tillbaka har uppmärksammat de kvalitetsbrister som finns på utbildningarna inom Juseks medlemsgrupper och flera satsningar har gjorts för att öka den lärarledda tiden. Så det måste väl ha blivit bättre? Vi studenter måste väl ha fått mer tid tillsammans med de som forskar på vårt område? 

Tyvärr har inte det skett. Igår släpptes en rapport som är en uppföljning på den nationella undersökningen. Den nya rapporten visar att studenter på samhällsvetenskapliga utbildningar fortfarande endast har åtta lärarledda timmar per vecka i genomsnitt. Var femte student inom denna grupp har endast fyra timmar eller färre. Det här är alltså på utbildningar som ska vara på heltid. Vad innebär det för oss studenter?

Att möta andra studenter innebär en möjlighet att få reflektera. Reflektion är viktigt för lärandet. Att dessutom få reflektera över det man läser tillsammans med någon som forskar på området är ovärderligt för lärandet. Lärande behövs för att vi studenter skapa den kunskap som ska göra oss till den kunskapsnation som vi önskar vara. Vi studenter behöver fler lärarledda timmar. För att detta ska ske krävs ett aktivt handlande från politiskt håll.

Josefine Qvarfordt
ordförande, Juseks studerandesektion