Föräldraförsäkring för karriär på lika villkor

Magnus Hedberg

Vänsterpartiets Rossana Dinamarca och Wiwi-Anne Johansson skriver på Aftonbladet Debatt om hur föräldraförsäkringen påverkar kvinnors arbetsvillkor, löner, hälsa och pension. Så är det. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ökar brant fram till 40-44 års ålder, det vill säga under den period då många bildar familj.

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är stora även bland akademiker och slår igenom oavsett befattning och bransch. Juseks lönestatistik visar att för våra medlemmar, bland annat jurister, samhällsvetare och ekonomer, tjänar kvinnor 87 procent av männens lön. Under ett arbetsliv blir det 2,9 miljoner kronor mer som män får i lönekuvertet. En viktig förklaring är att kvinnor står för 80 procent av föräldraledigheten.

Den ojämna fördelningen av föräldraledigheten och längre frånvaro från arbetsmarknaden får stora negativa konsekvenser för kvinnors karriärmöjligheter, lön och hälsa. Därför behövs fler öronmärkta dagar till vardera föräldern. Regeringens förslag om en tredje månad är rätt även om Jusek hade önskat ytterligare några öronmärkta dagar.

Men det behövs också en större flexibilitet i försäkringen så att den passar olika individers behov. Här återstår att göra. För att underlätta individuella val behöver dagarna kunna överlåtas till andra närstående och föräldrapenningen borde även kunna tas ut efter att barnet fyllt 12 år. Det är uppenbart att även äldre barn kan ha behov av föräldrarnas närvaro.

Till sist har Vänsterpartiet tidigare i veckan hotat att stoppa regeringens planerade reformering av föräldraförsäkring för att den inte är tillräckligt långtgående. Det vore olyckligt och riskerar i praktiken endast att stoppa utvecklingen mot ökad jämställdhet.

Related Posts