Skärpning Vänsterpartiet

Anna Rohlin Larsson

Äntligen diskuteras föräldraförsäkringen igen! Som vi längtat. På Jusek är vi nämligen övertygade om att föräldraförsäkringens utformning inverkar på mäns och kvinnors möjlighet att göra karriär på lika villkor. Och att dagens utformning tyvärr inte stödjer kvinnors arbetsliv. Otaliga undersökningar visar att det finns ett samband mellan att ta majoriteten av föräldraledigheten och att ta huvudansvar för det hushållsnära obetalda arbetet. Konsekvensen blir sämre hälsa, lägre lön, fattigare pension och färre kliv på karriärstegen för mammorna. Med detta i åtanke kan man verkligen med fog kalla föräldraförsäkringen för en av Sveriges viktigaste försäkringar. Nu när steg äntligen tas mot fler reserverade dagar hoppas vi innerligt att också Vänsterpartiet välkomnar förändringen. Om detta, och fler nödvändiga förändringar av försäkringen skriver Juseks ordförande Sofia Larsen på Aftonbladet debatt idag.

Här kan du läsa Juseks förslag till en moderniserad föräldraförsäkring i sin helhet.