Show us the money, regeringen

Anna Rohlin Larsson

I förra veckan presenterade regeringen en plan för att förbättra möjligheterna för etablering på arbetsmarknaden och i samhället för nyanlända. Etableringsplanen tar bland annat sikte på bättre svenskutbildning, en effektivare valideringsprocess och ökade möjligheter till kompletterande utbildning i kombination med praktik och jobb. Dessutom innebär förslaget ökade möjligheter för civilsamhället att ta ansvar. Det är bra. Det här är frågor som Jusek länge engagerat sig i.

Vi har bland annat pekat på behovet av fler kompletterande utbildningar på högskolenivå och en individanpassad och intensiv svenskutbildning, samt vikten av ett välfungerande nationellt system för validering av akademiska kunskaper. Vi har också lyft frågan om att även de som redan har ett jobb borde få tillgång till Arbetsförmedlingens insatser för att högutbildade nyanlända inte ska tränga ut personer med kortare utbildning från arbetsmarknaden. Genom regeringens etableringsplan ser många av våra krav nu ut att förverkligas. Det är mycket glädjande.

Men på Jusek har vi också försökt att leva som vi lär. Vi är därför med och driver en yrkesanpassad Sfi-utbildning för våra medlemsgrupper. Och sedan 2010 driver vi också ett mycket lyckat mentorskapsprogram. Det skulle fler kunna göra.

Omkring 60 procent av alla jobb förmedlas via kontakter. Därför är tillgången till professionella nätverk av stor vikt för att påskynda arbetsmarknadsetableringen. Utvärderingar av Juseks mentorskapsprogrammet visar att det fyller just den lucka som är så vanlig när man är ny i ett land, man har inget nätverk. Hela åtta av tio adepter inom programmet svarar att mentorskapsprogrammet ökat deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

Sedan starten har ungefär 500 personer deltagit i Juseks mentorskapsprogram. Och många fler har varit intresserade, både av att vara mentor och adept. Engagemanget och det höga betyget för programmet visar att det finns potential för att utvidga programmet. Därför var det särskilt glädjande läsning att regeringens etableringsplan också innehåller satsningar för att fler inom civilsamhället ska kunna ta ansvar. Det är vår övertygelse att fler mentorskapsprogram som drivs av kunniga och engagerade organisationer skulle kunna göra verklig skillnad både för de enskilda individerna och för samhället i stort. Men för att fler ska våga behöver politiken bli konkret och avsätta resurser. Så, Stefan, Åsa, Gustav och Ylva: Show us the money!

Related Posts