Lönen ska vara individuell och differentierad

Magnus Hedberg

Vad ska man med facket till om man ska förhandla om sin lön själv? Den frågan får jag ofta från andra fackliga organisationer. Dock inte från våra medlemmar.

Jusek tror på individens kraft och möjligheter. Vi vet att den stora majoriteten av alla akademiker vill utvecklas i sina arbeten. De vill bidra till att verksamheten går framåt. Och ett kvitto på om man lyckats är den årliga löneutvecklingen.

Har du som medarbetare uppfyllt dina mål? Har du bidragit till en positiv utveckling på jobbet? Den som vet detta bäst är naturligtvis du själv och din närmaste chef. Det är inte fackliga organisationer som ska ge svaret på vilken löneutveckling du som individ ska ha.

Det är därför som lönen ska vara individuell och differentierad. Vår lönepolitik syftar till att du som medarbetare ska ha ett inflytande i löneprocessen. Genom att lönen sätts i samtal med den närmsta chefen har du som individ möjlighet att lyfta fram det du har gjort under året. Har du bidragit extra mycket till verksamhetens utveckling ska det synas i lönekuvertet. Det ger extra motivation.

Chefen ska i sin tur kunna motivera varför du får en viss lön och vad som krävs för att lönen ska höjas ännu mer. Det ger också en ökad förståelse för hur arbetsgivaren resonerar när den sätter lön.

Vår lönemodell kräver lite extra av cheferna. De måste ha mandat att sätta lön och måste kunna motivera varför lönen blir som den blir. Och det kräver lite extra av dig som medlem. Men du kan få hjälp av oss inför ditt lönesamtal! Vi har duktiga förtroendevalda och ombudsmän som kan hjälpa dig.

Du kan också läsa färsk lönestatistik från Saco Lönesök. Du hittar dit via jusek.se. Där finns också tips och råd inför ditt lönesamtal och hur du på bästa sätt kan förbereda dig.

Tags:

Lön,