Jusek – för dig som chef

Magnus Hedberg

Chefen är ofta anledningen till om man älskar eller hatar sitt arbete. Lite drastiskt utryckt, men chefen har en stor betydelse för medarbetarnas välbefinnande, utveckling i arbetet och hälsa. För att lyckas i din chefsroll krävs naturligtvis rätt verktyg. Det underlättar om du jobbar i en organisation som satsar på ledarskap. Många av Juseks medlemmar har ledande befattningar. Ytterligare fler kommer någon gång under sitt liv ha ett chefsuppdrag. Därför är detta en av våra hjärtefrågor.

Vi driver flera frågor relaterade till chefskap. Om du är beredd att ta ansvar för verksamheten, dina medarbetare och har hög tillgänglighet måste det också synas i lönekuvertet. Lönen ska vara individuell och differentierad. Och därför är lönespridning något bra. Det gäller medarbetare, men det gäller i allra högsta grad även cheferna.

Det gäller, inte minst chefslönerna i offentlig sektor. När konkurrensen om kvalificerade medarbetare hårdnar måste det offentliga anstränga sig mer.

Vi vet dessutom att omsättningen av chefer inom kommunal sektor är relativt hög. Skälen till att man slutar som chef är flera. Det handlar bland annat om att ha för många medarbetare och för lite tid till kärnverksamheten. Administrationen tar för mycket av deras tid. Arbetstid som borde gå till att leda verksamheten går i stället till kopiering och dokumentation.

Känner du igen dig? Om inte så vill jag gratulera! Men är du en av alla våra medlemmar som vill ändra utvecklingen så kontakta oss. Vi har Sveriges vassaste lönestatistik. Genom att vi samarbetar med övriga Saco-förbund så har vi statistik på 140 000 akademikers löner, vara av många är chefer.

Vi har seminarier och workshops särskilt för chefer. Vi startar också nya nätverk för dig som chef. Dessutom kan du alltid vända dig till Juseks jour eller Juseks chefsansvariga kontaktperson om du har frågor om ledarskap, din egen situation eller Juseks erbjudande till chefer. Har du rätt förutsättningar i ditt ledarskap så gynnar det dig, dina medarbetare och verksamheten i stort. Det vill vi som fackligt akademikerförbund bidra till.

Tags: