Säkerhetskontroll i domstol

Karin Sedvall

Häromdagen stod det klart att Uppsala tingsrätt i entrén ska bygga en permanent säkerhetskontroll, som på en flygplats. Uppsala sållar sig därmed till de tiotal andra domstolar, alla tingsrätter, som finns i Sverige med permanenta säkerhetskontroller.

Samtidigt har Jusek gått ut med ett reformförslag om permanent säkerhetskontroll i samtliga domstolar i landet. Det skulle betyda säkerhetskontroll i alla landets 48 tingsrätter, från Ystad i söder till Gällivare i norr, men också i t.ex. förvaltningsrätter, hovrätter och kammarrätter.

Till de tiotal domstolar med permanent säkerhetskontroll idag hör tingsrätterna i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Örebro.

I övriga domstolar används kontrollerna i huvudsak då det bedöms finnas anledning. T.ex. då det pågår ett brottmål med kriminella grupperingar. I vissa fall är det väldigt sällan kontrollen tas i bruk. Där kan nästan alltid vem som helst ta med sig vad som helst in i lokalerna. Det är därmed en betydligt lägre säkerhet än på många andra arbetsplatser.

Till det kommer att det i förväg är mycket svårt att bedöma vilket mål som är särskilt riskabelt. Det behöver inte alls vara ett brottmål.

Domstolen är en så utsatt plats, att det rimliga är en säkerhetskontroll på plats hela tiden. Dit kommer människor som hamnar i situationer där de bli upprörda och får negativa besked. En kontroll innebär ökad trygghet för domstolens personal, nämndemän, åklagare, advokater, brottsoffer, vittnen och alla andra som besöker domstolen. Detta samtidigt som allmänhetens tillgång till domstolen bibehålls.

Att många som besöker domstolen har farliga föremål med sig visar siffror från Malmö tingsrätt. I deras kontroll har bara i år tagits omhand över 400 olämpliga föremål, däribland knivar, knogjärn och tårgassprej.

En kontroll hjälper inte mot allt. Den hade t.ex. inte hjälpt mot en händelse fjol, då en brottsmisstänkt person med full kraft slängde en fylld vattenkanna i plast mot rätten. Men den gör att alla som vistas i domstolen kan vara trygga med att övriga inte har några farligt föremål på sig. T.ex. någon i rättssalen som blir lika upprörd som den som kastade vattenkannan.

Att det på relativt kort tid skett två sprängdåd mot Malmö tingsrätt och att bombhot mot domstolar runt om i landet sker återkommande, visar på den utsatthet medarbetarna i rättsväsendet arbetar under. Detta även att det lyckligtvis är ovanligt att någon utsätts för rent våld.

Permanenta säkerhetskontroller är ett sätt att öka tryggheten för bl.a. medarbetarna. Men det behövs också andra åtgärder, som t.ex. fler ordningsvakter på plats i domstol och en utvecklad lagstiftning när det gäller skyddet för personuppgifter.