Mäklare viktiga för samhällsekonomin – inför provisionsförbud för försäkringsmäklare!

Magnus Hedberg

Aftonbladet har i en intressant granskning under den senaste veckan skrivit om mäklarnas roll i fastighets- och bostadsrättsaffärer. I ljuset av den granskningen skrev fastighetsforskarna Hans Lind och Rickard Bergström på SvD Brännpunkt 22/5 om hur mäklarna i dag kan använda sig av provisionsmodeller som leder till för höga kostnader för bostadssäljaren och därmed snedvrider marknadens funktionssätt.

Diskussionen om mäklarnas roll på bostadsmarknaden är central, men den måste också breddas till andra branscher där mäklare spelar en avgörande roll. En bransch som lider av liknande problem är marknaden för finansiell rådgivning. Informationsövertaget och felriktade incitamentsstrukturer innebär att en privatperson som vill köpa ett fondsparande via en finansiell rådgivare inte vet om den rekommenderade produkten är bäst för kunden eftersom rådgivaren har en provisionsbaserad ersättning.

Särskilt problematiskt blir detta när privatpersoner numera tar ett större eget ansvar för sin pension. Detta berör alla i Sverige, men kanske framför allt de som likt Juseks medlemmar har lite högre lön. Betydelsen av detta sparande är redan stort, men kommer att öka ytterligare. Därför är det centralt att styrningen av försäkringsmäklarna ändras.

I linje med Finansinspektionen och fastighetsforskarna Lind och Bergström anser Jusek att det inte går att förena en opartisk rådgivning med provisionsersättningar. Med ett provisionsförbud för försäkringsmäklare skulle sparmarknaden fungera bättre och de av våra medlemmar som sökt sig till finansiella rådgivare i syfte att säkerställa sin pension skulle nå högre avkastning på sitt sparande. Det skulle även stärka förtroendet för finansbranschen och förbättra den samhällsekonomiska effektiviteten. Varför kan inte försäkringsmäklarna ta betalt på samma sätt som en advokat, managementkonsult eller systemutvecklare fakturerar för den tid som har lagts ned för kundens räkning?

Tags: