Besvärlig avtalsrörelse väntar

gastbloggare

Flera omständigheter talar för att avtalsrörelsen 2016 för den privata sektorn blir besvärlig. Exempelvis har de viktigaste aktörerna vitt skilda uppfattningar om vilket utrymme som finns för löneökningar. Och vad som egentligen bra för den svenska ekonomin och arbetsmarknaden.

Dessutom har vi just nu en negativ ränta och obefintlig inflation. Hur ska parterna då se på inflationsmålet på två procent, som en utgångspunkt inför förhandlingarna? Svenskt Näringsliv anser att det inte finns något utrymme alls för löneökningar. Medan LO å andra sidan anser att relativt stora löneökningar skulle medföra en ökning av den privata konsumtionen – vilket i sin tur skulle leda till stimulans av den svenska ekonomin.
Just nu förbereder vi oss på Jusek genom att lyssna på både våra med- och motparter samt våra medlemmar och förtroendemän.

Vilka frågor anser vi då är de viktiga att driva i avtalsrörelsen?
Listan är lång. Först och främst arbetar vi vidare från den modell för lokal lönebildning, som stöds av Juseks lönepolitiska program. Det innebär att vi fokuserar på att:

  • utveckla kollektivavtalen
  • förbättra förutsättningarna för lokal tillämpning av avtalen
  • träffa avtal om partsgemensam lönestatistik
  • skapa möjligheter till löneväxling, alltså att individen kan välja andra förmåner än lön. Som extra avsättning till pension eller fler semesterdagar.

Vi vill också att kollektivavtalen ska utvecklas så att individen kan vara tjänstledig och prova nytt arbete. Eller ge bättre förutsättningar att arbeta efter 65 års ålder. Ska kollektivavtalen kunna moderniseras krävs också en väl utbyggd lokal förtroendemannaorganisation. Våra motparter måste i högre grad medverka till och stödja detta!
En profilfråga för Jusek är frågan om ”Det flexibla arbetslivet”. Vägledning, rutiner och policys för hur man på företagsnivå kan hitta bra former för fungerande arbetssätt lokalt behöver tas fram. Det flexibla arbetssättet ställer också nya krav på chefernas ledarskap.

Frågorna inför avtalsrörelsen är många. Listan är som sagt lång. Men kraftsamlingen och motivationen står i paritet med denna!

hans_s_small

Hans Sköld
Förhandlingschef
privata förhandlingsavdelningen
på Jusek

Related Posts

Modellen behöver utvecklas
Övertyga din lyssnare
Höj polislönerna