Vinna-vinna med #Pluggjobb

Peter Henriksson

Tänk vad nöjda vi var där i december ifjol!

Vi hade, inspirerade av Saco-S på statlig sektor och parterna inom Fastigo-området på privat sektor, precis tecknat vårt centrala #Studentmedarbetaravtal inom Välfärdssektorn; kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag.

Vi förhandlare från för SKL, OFR och jag med kollega från AkademikerAlliansen (Jusek och 15 andra Saco-förbund) hade lyckats se till att studentmedarbetaravtal nu fanns för Juseks och andra Saco-förbunds studerandemedlemmar inom statlig, privat och så kommunal sektor. Vilken grej!

Vi hade dessutom ansökt om – och av en ganska nyvald regering (tack @YlvaJohansson !) fått beviljat – det den förra regeringen initierat; nämligen möjlighet till medel för olika informationsinsatser kring tecknade studentmedarbetaravtal.

Så där satt vi i december 2014 med ett pinfärskt studentmedarbetaravtal och en påse pengar för informationsinsatser.

Nu ca tio månader senare sitter vi med en informationskampanj snart klar att lansera. Då kör #Pluggjobb igång.

Budskapet är enkelt: Du som pluggar möter jobb. Ett arbete med koppling till det du studerar till. Du som arbetsgivare möter din framtida medarbetare redan i förväg och får en chans att väcka intresse för en karriär i kommuner och landsting redan innan studenten hunnit gå till privat eller statlig sektor. Eller med andra ord: ”vinna-vinna” för alla arbetsgivare i välfärden och alla studenter som får och tar chansen.

Och jag gillar verkligen ”vinna-vinna-lägen”. Lite som när lokal lönebildning med både verksamheten och individen i fokus verkligen fungerar.

Nu hoppas jag bara att alla arbetsgivare där ute förstår vikten av att tänka nytt, av att vara framsynt och av att värna sin konkurrenskraft inför den attraktiva kompetens Juseks studerandemedlemmar med flera utgör. Alla pratar generationsväxling. Hur många rustar sig?